Kategoria: Przepisy prawne, porady

Umowy konsumenckie. Co to jest? Jakie klauzule są niedozwolone? Na co zwrócić uwagę?

Do kategorii umów konsumenckich należą umowy zobowiązaniowe. Ich jedną stroną jest przedsiębiorca, zaś drugą konsument. Przedsiębiorca jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową we...

Wzorce umów adhezyjnych. Jakie są ich funkcje? Czy są wiążące dla stron?

W umowach adhezyjnych przedsiębiorcy określają treść umowy w jednolity sposób. Ma ona zostać zawarta z każdym nowym kontrahentem. Wzorce umów znacząco przyspieszają procedurę zawarcia kontraktu oraz obniżają jej koszty. Zawarcie umowy staje się prostsze...

Wyzysk i jego skutki. Jak rozwiązać umowę?

Umowy zobowiązaniowe są kontrolowane między innymi pod kątem wyzysku. Niektóre z nich mogą uznać z tego powodu za wadliwe. Umowa jest wadliwa, jeżeli zostaną spełnione dwie ważne przesłanki. Pierwsza z nich dotyczy kwalifikowanej dysproporcji...

Pierwotna niemożliwość świadczenia. Co to jest? Jakie są jej skutki?

Pierwotna niemożliwość świadczenia występuje wtedy, gdy w momencie powstania zobowiązania świadczenie nie jest możliwe do spełnienia. Pierwotna niemożliwość świadczenia powoduje, że umowa jest nieważna. Zasada ta była znana już w rzymskim prawie. Dotyczy jej...

Solidarność dłużników. Co to jest? Na czym polega?

Solidarność dłużników nosi nazwę solidarności biernej. Jej cechy zostały przedstawione w Kodeksie Cywilnym. Główną cechą solidarności dłużników jest to, że wierzycielowi przysługuje wierzytelność o spełnienie jednego świadczenia. Niemniej może on zażądać jego spełnienia od...

Naprawa szkody. Sposoby naprawy szkody w polskim prawie.

W polskim prawie można wyróżnić kilka sposobów naprawy szkody. Jednym z nich jest przywrócenie stanu poprzedniego. Przywrócenie stanu poprzedniego polega na przywróceniu stanu sprzed wyrządzenia szkody. Drugim ważnym sposobem jest zapłata odszkodowania. Poszkodowany decyduje...

Jak ustalić wysokość szkody?

Szkoda jest uszczerbkiem w dobrach i interesach chronionych prawem poniesionym przez poszkodowanego wbrew jego woli. Wyrażenie zgody na uszczerbek powoduje uchylenie odpowiedzialności. Szkodą nie są też nakłady i wydatki, ponieważ są ponoszone z woli...

Mieszkanie po rozwodzie. Kto je otrzyma?

Rozwodzące się małżeństwo ma do wyboru trzy sposoby podziału mieszkania – samodzielnie, w sądzie, albo u notariusza. Przedstawiamy na czym one polegają oraz jakie koszty są z nimi związane. Zgodne porozumienie majątkowe rozwodzących się...

Deweloper zbankrutował. Co zrobić?

Bankructwo dewelopera jest zmorą spędzającą sen z powiek jego klientów. Nabywcy mieszkań, którzy kupili nieruchomość po 29 kwietnia 2012 r. mogą spać spokojnie. W razie upadłości firmy deweloperskiej nabywcy mieszkań sprzedanych po 29 kwietnia...

Najemca nie płaci czynszu i rachunków. Co zrobić?

Nieuczciwy kontrahent korzystający z mieszkania bez uiszczania opłat jest zmorą wielu wynajmujących. Przedstawiamy skuteczne i legalne sposoby rozwiązania problemu. Lokator, który nie płaci czynszu najmu nie wywiązuje się z zobowiązań względem wynajmującego. Poszkodowana strona...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kiedy jest możliwe? Na czym polega?

Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym podobnym do własności. Prezentujemy, jak użytkownik wieczysty może stać się właścicielem użytkowanego gruntu oraz kiedy jest to możliwe. Użytkownik wieczysty może korzystać z określonej nieruchomości gruntowej w zamian za...

Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości. Co to jest? Jak przebiega?

Postępowanie rozgraniczeniowe przebiega w kilku etapach. Wyjaśniamy na czym one polegają i kiedy mogą być przeprowadzone. Postępowanie rozgraniczeniowe jest przeprowadzane na podstawie art. 153 kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wspomnianym artykułem granice nieruchomości są wytyczane...