Solidarność wierzycieli. Co to jest? Na czym polega?

Solidarność wierzycieli jest określona także jako solidarność czynna. Charakteryzuje się ona tym, że po stronie wierzyciela występuje kilka podmiotów.

W przypadku solidarności wierzycieli dłużnik może spełnić świadczenie do rąk każdego z wierzycieli. W ten sposób zostaje on zwolniony z zobowiązania. Jeżeli jeden z wierzycieli wystąpi z powództwem przeciw dłużnikowi, zostaje on zobowiązany spełnić świadczenie do jego rąk.

Solidarność wierzycieli w praktyce

Solidarność czynna posiada niewielkie znaczenie w praktyce. Wynika to z niezbyt jasno zarysowanych funkcji tej instytucji prawnej. Solidarność czynna może wzmocnić pozycję wierzyciela. Niemniej, jeżeli wierzyciel otrzyma świadczenie od dłużnika i okaże się niewypłacalny, pozostali są narażeni na straty. Solidarność wierzycieli jest też w pewnym stopniu korzystna dla dłużnika. Do czasu toczenia powództwa przez wierzyciela może on sam wybrać wierzyciela, do którego rąk zostanie spełnione świadczenie.

Powstanie solidarności czynnej

Solidarność wierzycieli powstaje wyłącznie na postawie czynności prawnej. Nie ma przepisu szczególnego przewidującego powstanie solidarności czynnej z mocy prawa. Wspólny dłużnik wierzycieli solidarnych może być zobowiązany odmiennie względem każdego wierzyciela.

Zasada wzajemnej reprezentacji

Wierzycieli łączy zasada wzajemnej reprezentacji na korzyść w stosunku do dłużnika. Zwłoka dłużnika, zawieszenie biegu terminu przedawnienia bądź jego przerwanie odnosi skutek względem pozostałych wierzycieli. Zdarzenie pogarszające pozycję wierzyciela nie odnosi skutku dla pozostałych.

Może Ci się również spodoba