Mieszkanie po rozwodzie. Kto je otrzyma?

Rozwodzące się małżeństwo ma do wyboru trzy sposoby podziału mieszkania – samodzielnie, w sądzie, albo u notariusza. Przedstawiamy na czym one polegają oraz jakie koszty są z nimi związane.

Zgodne porozumienie majątkowe rozwodzących się małżonków jest najbardziej opłacalne, bo umożliwia uniknięcie kosztów postępowania w sądzie i usług notarialnych. Takie sytuacje zdarzają się jednak bardzo rzadko.

Zgoda między małżonkami

Rozwiedzeni małżonkowie mogą korzystać z mieszkania w taki sposób, jak to między sobą ustalą. Sąd nie dokonuje podziału nieruchomości z urzędu, tylko na wniosek jednej, albo obu rozwodzących się osób. Jeżeli jest taka możliwość, warto wnieść o wyodrębnienie samodzielnego lokalu z mieszkania i ustanowienie na nim prawa własności przysługującemu drugiemu małżonkowi. Sytuacje tego typu zdarzają się sporadycznie. Najczęściej rozwodząca się para ląduje u notariusza, albo w sądzie.

Umowa u notariusza

Podział majątku wspólnego, do którego należy nieruchomość może być przeprowadzony przez notariusza, jeżeli małżeństwo doszło do porozumienia w tej kwestii. Jest to częściej wybierana opcja, bo lepiej zabezpiecza interesy obu stron. Należy dodać, że jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, opłata za usługi notarialne może być bardzo wysoka. Warto oszacować koszt, aby upewnić się czy to dobre rozwiązanie.

Podział majątku w sądzie

Sąd dzieli majątek wspólny małżonków na ich zgodny wniosek podczas rozprawy rozwodowej. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy sędzia ma pewność, że przeprowadzenie podziału majątku nie spowoduje nadmiernego przedłużenia rozprawy (np. małżonkowie są zgodni w tej kwestii). Podział majątku może być dokonany także po orzeczeniu rozwodu. Warto podjąć próbę osiągnięcia kompromisu. Wtedy za podział zapłacimy 300 zł, a sąd uwzględni sposób rozdzielenia majątku, w tym mieszkania, podany we wniosku. Jeżeli nie uda się dojść do porozumienia, zapłacimy 1000 zł, a decyzja w sposobie podziału majątku zostanie podjęta przez sąd.

Jak sąd przydziela mieszkanie?

Sąd przydzielając mieszkanie kieruje się m.in. dobrem dzieci rozwodzących się małżonków. Z reguły przyznaje dom temu z małżonków, któremu przydzielił pieczę nad małoletnimi. Jeżeli małżonkowie nie mieli wspólnych dzieci istnieją trzy metody podziału nieruchomości. Sąd może przyznać mieszkanie jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego. Drugą opcją jest podział nieruchomości na dwa odrębne lokale, co nie zawsze jest możliwe. Jeżeli nie będzie można zastosować żadnej z tych opcji, np. z powodu braku zdolności kredytowej, sąd podejmie decyzję o sprzedaży nieruchomości i podziale uzyskanej sumy między małżonków.

Może Ci się również spodoba