Kategoria: Porady ekonomiczne

Umowy konsumenckie. Co to jest? Jakie klauzule są niedozwolone? Na co zwrócić uwagę?

Do kategorii umów konsumenckich należą umowy zobowiązaniowe. Ich jedną stroną jest przedsiębiorca, zaś drugą konsument. Przedsiębiorca jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową we...

Wzorce umów adhezyjnych. Jakie są ich funkcje? Czy są wiążące dla stron?

W umowach adhezyjnych przedsiębiorcy określają treść umowy w jednolity sposób. Ma ona zostać zawarta z każdym nowym kontrahentem. Wzorce umów znacząco przyspieszają procedurę zawarcia kontraktu oraz obniżają jej koszty. Zawarcie umowy staje się prostsze...

Umowy adhezyjne. Co to jest? Czym się charakteryzują?

Umowa adhezyjna jest umową, której treść została jednostronnie i ostatecznie ustalona przez jedną ze stron. Treść umowy może zostać narzucona przez jedną ze stron, co powoduje znaczne ograniczenie swobody kontraktowania. Umowy adhezyjne pojawiły się...

Zobowiązania podzielne i niepodzielne. Co to jest? Co warto wiedzieć?

Wśród rożnych typów zobowiązań można wyróżnić podzielne i niepodzielne. Zobowiązanie podzielne jest stosunkiem obligacyjnym, w którym świadczenie jest podzielne. Podzielność świadczenia występuje wtedy, gdy przy jego spełnieniu częściowym przedmiot zostanie zachowany bez istotnej zmiany,...

Solidarność wierzycieli. Co to jest? Na czym polega?

Solidarność wierzycieli jest określona także jako solidarność czynna. Charakteryzuje się ona tym, że po stronie wierzyciela występuje kilka podmiotów. W przypadku solidarności wierzycieli dłużnik może spełnić świadczenie do rąk każdego z wierzycieli. W ten...

Naprawa szkody. Sposoby naprawy szkody w polskim prawie.

W polskim prawie można wyróżnić kilka sposobów naprawy szkody. Jednym z nich jest przywrócenie stanu poprzedniego. Przywrócenie stanu poprzedniego polega na przywróceniu stanu sprzed wyrządzenia szkody. Drugim ważnym sposobem jest zapłata odszkodowania. Poszkodowany decyduje...

Jak ustalić wysokość szkody?

Szkoda jest uszczerbkiem w dobrach i interesach chronionych prawem poniesionym przez poszkodowanego wbrew jego woli. Wyrażenie zgody na uszczerbek powoduje uchylenie odpowiedzialności. Szkodą nie są też nakłady i wydatki, ponieważ są ponoszone z woli...

Mieszkanie po rozwodzie. Kto je otrzyma?

Rozwodzące się małżeństwo ma do wyboru trzy sposoby podziału mieszkania – samodzielnie, w sądzie, albo u notariusza. Przedstawiamy na czym one polegają oraz jakie koszty są z nimi związane. Zgodne porozumienie majątkowe rozwodzących się...

Sprzedaż mieszkania. O czym pamiętać?

Sprzedaż mieszkania można zorganizować samodzielnie, albo skorzystać z pomocy doświadczonego pośrednika w obrocie nieruchomościami. Podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę. Podstawą jest przygotowanie dobrej oferty. Można zredagować ją samodzielnie i opublikować na portalach specjalizujących...

Wyodrębnienie lokalu. Co to jest? Kiedy jest możliwe?

Wyodrębnienie lokalu jest możliwe, gdy zostanie spełniona zaledwie jeden warunek. Wyjaśniamy, co trzeba zrobić, aby uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu. Dokument potwierdzający samodzielność lokalu mieszkalnego lub użytkowego jest wydawany przez starostę na wniosek zainteresowanego....

Wywłaszczenie nieruchomości. Co to jest? Kiedy jest możliwe?

Wywłaszczenie nieruchomości odbywa się w drodze aktu organu administracji. Wyjaśniamy, jakie warunki muszą zaistnieć, żeby taka decyzja mogła być wydana. Wywłaszczenie może spowodować pozbawienie prawa własności, albo jego ograniczenie. Należy dodać, że decyzja może...

Czynsz i opłaty eksploatacyjne. Można je zmniejszyć?

Czynsz jest stałą opłatą uiszczaną co miesiąc za korzystanie z nieruchomości. Opłaty eksploatacyjne są natomiast świadczeniami o zróżnicowanym charakterze m.in. za zużycie prądu. Poniżej wyjaśniamy, czy można je zmniejszyć oraz jak to zrobić. Czynsz...