Kategoria: Ekonomia, porady

Wzorce umów adhezyjnych. Jakie są ich funkcje? Czy są wiążące dla stron?

W umowach adhezyjnych przedsiębiorcy określają treść umowy w jednolity sposób. Ma ona zostać zawarta z każdym nowym kontrahentem. Wzorce umów znacząco przyspieszają procedurę zawarcia kontraktu oraz obniżają jej koszty. Zawarcie umowy staje się prostsze...

Wyzysk i jego skutki. Jak rozwiązać umowę?

Umowy zobowiązaniowe są kontrolowane między innymi pod kątem wyzysku. Niektóre z nich mogą uznać z tego powodu za wadliwe. Umowa jest wadliwa, jeżeli zostaną spełnione dwie ważne przesłanki. Pierwsza z nich dotyczy kwalifikowanej dysproporcji...

Pierwotna niemożliwość świadczenia. Co to jest? Jakie są jej skutki?

Pierwotna niemożliwość świadczenia występuje wtedy, gdy w momencie powstania zobowiązania świadczenie nie jest możliwe do spełnienia. Pierwotna niemożliwość świadczenia powoduje, że umowa jest nieważna. Zasada ta była znana już w rzymskim prawie. Dotyczy jej...

Swoboda umów i jej granice. Jakie są konsekwencje ich przekroczenia?

Swoboda umów polega na kompetencji podmiotów prawa cywilnego do kształtowania ich stosunków w drodze wielostronnych lub dwustronnych oświadczeń woli. Autonomia woli stron jest pojęciem o szerszym zakresie. Pojęcie odnosi się nie tylko do umów,...

Solidarność dłużników. Co to jest? Na czym polega?

Solidarność dłużników nosi nazwę solidarności biernej. Jej cechy zostały przedstawione w Kodeksie Cywilnym. Główną cechą solidarności dłużników jest to, że wierzycielowi przysługuje wierzytelność o spełnienie jednego świadczenia. Niemniej może on zażądać jego spełnienia od...

Odszkodowanie a zadośćuczynienie. Jak ustala się ich wysokość?

Odszkodowanie jest sposobem rekompensaty szkody majątkowej, natomiast zadośćuczynienie należy się poszkodowanemu, któremu została wyrządzona krzywda. Warto wiedzieć, jak ustala się wysokość odszkodowania oraz co jest brane pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia. Odszkodowanie i...

Zasady przypisania odpowiedzialności. Kiedy musimy płacić odszkodowanie?

W polskim prawie cywilnym można wyróżnić kilka zasad przypisania odpowiedzialności. Człowiek może ponieść odpowiedzialność nie tylko za swoje czyny, ale również za cudze. Czyn niedozwolony jest zdarzeniem wyrządzającym szkodę i będącym samodzielnym źródłem powstania...

Umowa dożywocia. Na czym polega?

Umowa dożywocia jest jeszcze mało popularnym rozwiązaniem w Polsce. Wyjaśniamy na czym polega dożywocie i jakie są jego zalety. W umowie dożywocia właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść własność nieruchomości na nabywcę, w zamian za...

Wpłata zaliczki czy zadatku? Co bardziej korzystne dla sprzedawcy?

Osoba sprzedająca nieruchomość powinna podpisać umowę przedwstępną sprzedaży. Chcąc dodatkowo zabezpieczyć się przed niezdecydowanym nabywcą może zażądać wpłaty zaliczki, albo zadatku. Pojęcia zaliczki i zadatku są często utożsamiane ze sobą w potocznym języku. Tymczasem...

Sprzedaż mieszkania. O czym pamiętać?

Sprzedaż mieszkania można zorganizować samodzielnie, albo skorzystać z pomocy doświadczonego pośrednika w obrocie nieruchomościami. Podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę. Podstawą jest przygotowanie dobrej oferty. Można zredagować ją samodzielnie i opublikować na portalach specjalizujących...

Opłaty eksploatacyjne mieszkania. Czym są?

Opłaty eksploatacyjne są ogólnym określeniem stosowanym w odniesieniu do comiesięcznych kosztów związanych z korzystaniem z mieszkania. Opłaty eksploatacyjne ponosi ten, kto korzysta z mieszkania i mediów (np. prądu). Właściciel, albo najemca muszą płacić co...