Kategoria: Przepisy prawne, porady

Ograniczenie praw do nieruchomości. Co to jest? Kiedy jest możliwe? Na czym polega?

Prawo własności gwarantowane przez konstytucję oraz szereg ustaw może w szczególnych i uzasadnionych przypadkach podlegać pewnym ograniczeniom. Wyjaśniamy na czym one polegają oraz kiedy mogą zostać wprowadzone. Ograniczenie praw do nieruchomości jest możliwe w...

Odszkodowanie za wywłaszczenie. Jak jest ustalane?

Odszkodowanie musi zostać zapłacone właścicielowi wywłaszczanej nieruchomości. W przeciwnym razie postępowanie jest pozbawione legalności. Wyjaśniamy, w jaki sposób ustala się wysokość rekompensaty. Odszkodowanie za wywłaszczenie jest ukierunkowane na naprawienie szkody. Działania administracji publicznej są...

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Co to jest? Na czym polega?

Utrata własności nieruchomości w wyniku decyzji wywłaszczeniowej nie zawsze jest bezpowrotna. W niektórych przypadkach może dojść do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Możliwość zwrotu wywłaszczonej nieruchomości występuje wtedy, gdy Skarb Państwa lub gmina nie wykorzystają jej...

Czynsz i opłaty eksploatacyjne. Można je zmniejszyć?

Czynsz jest stałą opłatą uiszczaną co miesiąc za korzystanie z nieruchomości. Opłaty eksploatacyjne są natomiast świadczeniami o zróżnicowanym charakterze m.in. za zużycie prądu. Poniżej wyjaśniamy, czy można je zmniejszyć oraz jak to zrobić. Czynsz...

Umowa przedwstępna z deweloperem. O czym pamiętać?

Umowa przedwstępna z deweloperem powinna być zawarta z głową. Podpowiadamy, na które postanowienia zwrócić szczególną uwagę, aby nie dać się nabić w butelkę nieuczciwemu deweloperowi. Poprzez podpisanie umowy przedwstępnej bez zaznajomienia się z treścią...

Umowa najmu mieszkania. Na co zwrócić uwagę? Jak przygotować?

Umowa najmu mieszkania zawiera szereg praw i obowiązków przysługujących wynajmującemu i najemcy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z tymi zagadnieniami. Podstawowym obowiązkiem wynajmującego jest oddanie najemcy przedmiotu najmu w okresowe używanie. Musi umożliwi odebranie...

Umowa użytkowania wieczystego. Co to jest? Co musi zawierać?

Oddanie nieruchomości należącej do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego. Po jego zakończeniu zostaje podpisana umowa. Przetarg może być przeprowadzony w formie przetargu ustnego lub pisemnego, ograniczonego bądź nieograniczonego. Jeśli...

Sprzedaż nieruchomości państwowych w przetargu. Co to jest? Jak działa?

Zbycie nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego odbywa się w drodze przetargu. Poniżej wyjaśniamy na czym polega postępowanie przetargowe i jak przebiega. Tryb zbywania nieruchomości w przetargu składa się z...

Jakie są prawa i obowiązki współwłaścicieli nieruchomości?

Współwłaściciele posiadają pewne prawa i obowiązki. Nadużycie uprawnień lub niewypełnianie powinności pociąga za sobą pewne konsekwencje. Warto wiedzieć, co jakie czynności może podjąć współwłaściciel i do czego jest zobowiązany. Często zdarza się, że własność...

Współwłasność nieruchomości. Co to jest? Jak ją znieść?

W polskim prawie cywilnym występują różne sposoby zniesienia współwłasności. Poniżej wyjaśniamy na czym polegają oraz kiedy można je zastosować. Współwłasność występuje wtedy, gdy prawo własności do jednej rzeczy (np. domu jednorodzinnego) przysługuje więcej niż...

Umowa pożyczki z bliskimi. Jak spisać?

Umowa pożyczki należy do najczęściej zawieranych umów. Pożyczkodawca zobowiązuje się na jej podstawie do przeniesienia na własność pożyczkobiorcy określonej kwoty pieniędzy. Przedmiotem pożyczki mogą być nie tylko środki finansowe, ale również rzeczy oznaczone co...

Umowa darowizny nieruchomości. Na co zwrócić uwagę?

Poprzez umowę darowizny można nieodpłatnie przekazać także nieruchomość. Wtedy trzeba zwrócić szczególną uwagę na formę. Niezachowanie właściwej formy umowy spowoduje jej nieważność. Ogólna zasada wskazuje na to, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w...