Co jest zdrowe na serce

Twoje serce jest jak jeden wielki mięsień, prawda? Cóż… w pewnym sensie. W rzeczywistości serce składa się z wielu różnych grup mięśni, z których każda ma swoją własną funkcję. Samo serce to mięsień – nasierdzie – który zapewnia mu strukturę umożliwiającą przepływ krwi w organizmie. Różne grupy mięśni tworzące serce współpracują ze sobą w celu zapewnienia przepływu krwi w organizmie. Niektóre z tych grup mięśni są silniejsze od innych, co oznacza, że niektóre z nich są ważniejsze od innych dla zachowania zdrowego serca. Przyjrzyjmy się bliżej różnym grupom mięśni wchodzących w skład serca oraz temu, co każda z nich robi, by utrzymać je w zdrowiu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o grupach mięśniowych zdrowego serca.

Mięsień sercowy

Mięsień sercowy jest elementem składowym serca. To właśnie on kurczy się, aby przepchnąć krew przez serce, a rozkurcza się, aby umożliwić jej powrót do serca. Mięsień sercowy podlega dobrowolnej kontroli – co oznacza, że można go kontrolować za pomocą umysłu! Dlatego tak ważne jest, by stosować zdrową dietę i pozostać aktywnym. Mięsień sercowy składa się z trzech typów: wolnowłóknistego, szybkowłóknistego i mieszanego. Mięsień mieszany jest połączeniem obu tych typów i to właśnie on umożliwia pracę serca. Wszystkie trzy typy mięśni są ważne dla zdrowego serca.

Pień sercowy

Pień sercowy składa się z mięśni międzyżebrowych i mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Mięśnie te są połączone z żebrami i obojczykiem, pomagając w przemieszczaniu krwi z serca do reszty ciała. Są one również połączone z przeponą, o której opowiemy poniżej.

Zastawka mitralna i aortalna

Zastawki mitralna i aortalna pomagają regulować przepływ krwi przez serce. Zastawka aortalna znajduje się w lewej górnej części serca i kontroluje przepływ krwi do tętnic, natomiast zastawka mitralna znajduje się w prawej dolnej części serca i kontroluje przepływ krwi do samego serca. O ile ciśnienie krwi nie jest wyjątkowo niskie, częstość akcji serca jest zazwyczaj normalna.

Przepona

Przepona jest głównym mięśniem, który oddziela jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej. Jej skurcze i rozkurcze umożliwiają ruch powietrza w płucach i na zewnątrz, a także umożliwiają przechodzenie pokarmu przez żołądek i jelita.

Trzewny

Mięśnie trzewne to te, które przyczepiają się do narządów wewnętrznych i pomagają poruszać nimi w organizmie. Mięśnie te są w dużej mierze kontrolowane mimowolnie, więc nie są czymś, o czym można myśleć, by je kontrolować. Ale i tak są ważne dla zdrowego serca!

Mięsień szkieletowy przepony

Mięśnie szkieletowe przepony nazywane są również mięśniami międzyżebrowymi. Są to mniejsze mięśnie, które biegną pomiędzy żebrami, pomagając doprowadzić powietrze do płuc.

Mięśnie te są również aktywowane podczas głębokich oddechów, dlatego często są wykorzystywane w stanach niepokoju lub zdenerwowania. Ponieważ są one pierwszą linią obrony przed głodem powietrza, mogą mieć złą reputację. W rzeczywistości jednak są bardzo pomocne w regulowaniu oddechu i utrzymywaniu płuc w stanie napełnienia. Nie zapominajmy o nich, dobrze?

Podsumowanie

Serce składa się z wielu różnych grup mięśni, z których każda ma swoją własną funkcję. Niektóre z tych grup mięśni są silniejsze od innych, co oznacza, że niektóre z nich są ważniejsze od innych dla utrzymania zdrowego serca.

Serce zbudowane jest z mięśnia sercowego. Jego skurcze wymuszają przepływ krwi przez serce, a rozkurcze umożliwiają powrót krwi do serca. Mięsień sercowy podlega dobrowolnej kontroli, co oznacza, że można go kontrolować za pomocą umysłu!

Pień sercowy składa się z mięśni międzyżebrowych i mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Mięśnie te są połączone z żebrami i obojczykiem, pomagając w przemieszczaniu krwi z serca do reszty ciała. Są one również połączone z przeponą, o której opowiemy poniżej.

Zastawki mitralna i aortalna pomagają regulować przepływ krwi przez serce. Zastawka aortalna znajduje się w lewej górnej części serca i kontroluje przepływ krwi do tętnic, natomiast zastawka mitralna znajduje się w prawej dolnej części serca i kontroluje przepływ krwi do samego serca. O ile ciśnienie krwi nie jest wyjątkowo niskie, częstość akcji serca jest zazwyczaj normalna.

Przepona jest głównym mięśniem, który oddziela jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej. Jej skurcze i rozkurcze umożliwiają ruch powietrza w płucach i na zewnątrz, a także umożliwiają przechodzenie pokarmu przez żołądek i jelita.

Mięśnie trzewne to te, które przyczepiają się do narządów wewnętrznych i pomagają im poruszać się po ciele. Mięśnie te są w dużej mierze kontrolowane mimowolnie, więc nie są czymś, co można by kontrolować. Są one jednak ważne dla zdrowego serca!

Mięśnie szkieletowe przepony nazywane są również mięśniami międzyżebrowymi. Są to mniejsze mięśnie, które biegną między żebrami i pomagają doprowadzić powietrze do płuc.

Mięśnie te są aktywowane podczas wykonywania głębokich oddechów, dlatego często są wykorzystywane w stanach niepokoju lub zdenerwowania. Ponieważ są one pierwszą linią obrony przed głodem powietrza, mogą też mieć złą reputację. W rzeczywistości jednak są bardzo pomocne w regulowaniu oddechu i utrzymywaniu płuc w stanie napełnienia. Nie zapominajmy o nich, dobrze?