Deweloper zbankrutował. Co zrobić?

Bankructwo dewelopera jest zmorą spędzającą sen z powiek jego klientów. Nabywcy mieszkań, którzy kupili nieruchomość po 29 kwietnia 2012 r. mogą spać spokojnie.

W razie upadłości firmy deweloperskiej nabywcy mieszkań sprzedanych po 29 kwietnia 2012 r. mogą w całości odzyskać wpłacone pieniądze. Sprzedaż oznacza podanie do publicznej wiadomości informacji na temat nieruchomości. Gdyby rozpoczęła się przed wyżej wspomnianą datą, to klientom nie przysługuje takie uprawnienie, bo nie są objęci ochroną przewidzianą w ustawie z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. nr 232, poz. 1377). Prawo nie działa wstecz.

Wzmocniona ochrona

Ustawa deweloperska nałożyła na dewelopera obowiązek zamieszczania w prospekcie informacji o stosowanych środkach ochrony. Prospekt jest wydawany każdemu klientowi, więc nabywca jest świadomy swojego wyboru. Deweloper może stosować takie środki, jak zamknięty bądź otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy połączony z gwarancją bankową, albo ubezpieczeniową. Deweloper musi zapewnić klientowi co najmniej jeden z wymienionych wyżej środków.

Ogłoszenie upadłości

Ogłoszenie upadłości powodowało, że majątek dewelopera staje się masą upadłościową służącą zaspokojeniu wierzycieli. Do masy wchodził majątek należący do przedsiębiorcy w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty podczas postępowania upadłościowego. Po wejściu w życie ustawy deweloperskiej część majątku dewelopera wchodzi w skład osobnej masy upadłości. Są to środki zgromadzone na rachunkach powierniczych, prawo własności i użytkowania wieczystego nieruchomości, gdzie jest realizowana inwestycja oraz dopłaty wnoszone przez nabywców.

Rola banku i ubezpieczyciela

W razie ogłoszenia upadłości przez firmę deweloperską bank wypłaci środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym na żądanie jej klienta. Tak dzieje się w przypadku, gdy deweloper zapewnił gwarancję bankową. Jeżeli firma deweloperska zapewniła gwarancję ubezpieczeniową, to w razie jej upadłości należy domagać się wypłaty pieniędzy od ubezpieczyciela.

Może Ci się również spodoba