Miesięczne Archiwum: Sierpień 2014

Odpowiedzialność za długi spadkodawcy. Jak prawo chroni wierzycieli?

Spadkobierca powinien przed przyjęciem spadku sprawdzić, czy długi pozostawione przez zmarłego nie są wyższe od pozostawionego majątku. Może się zdarzyć, że spadkobierca będzie zobowiązany do spłaty długu pozostawionego przez testatora kosztem własnego majątku. Skutecznym...

Niegodność dziedziczenia. Co to jest? Jakie są skutki?

Zarówno spadkobierca ustawowy, jak i testamentowy mogą być uznani za niegodnych dziedziczenia. Wyjaśniamy na czym polega niegodność dziedziczenia i jakie są jej skutki. Każdy, kto ma interes prawny, może wystąpić z żądaniem uznanie spadkobiercę...

Wydziedziczenie spadkobiercy. Jak wydziedziczyć spadkobiercę?

Spadkobierca może wydziedziczyć zstępnych, małżonka i wstępnych. Wyjaśniamy na czym to polega i jak to uczynić. Wydziedziczenie polega na pozbawieniu prawa do zachowku. Kodeks cywilny wskazuje na możliwe przyczyny takiego postępowania. Gdyby spadkodawca wydziedziczył...

Prawo zachowku a wydziedziczenie. Co to jest? Jak działa?

Prawo do zachowku przysługuje osobom z kręgu najbliższej rodziny. Poniżej wyjaśniamy na czym polega oraz czy mogą z niego skorzystać osoby wydziedziczone przez spadkodawcę. Zachowek jest częściową rekompensatą utraty schedy, która zostałaby odziedziczona, gdyby...

Wykonawca testamentu. Kto to jest? Jak powołać wykonawcę testamentu?

Testator może powołać jednego lub kilku wykonawców testamentu, gdy zachodzi taka potrzeba. Dzięki temu ma pewność, że jego ostatnia wola zostanie uszanowana. Osoba powołana na wykonawcę testamentu nie musi pełnić tego obowiązku, aby się...

Polecenie na spadkobiercę. Co to jest? Jak nałożyć polecenie na spadkobiercę?

Polecenie jest obowiązkiem działania lub zaniechania nałożonym na spadkobiercę bądź zapisobiorcę wpisanym w testamencie. Polecenie może mieć majątkowy lub niemajątkowy charakter. Jego treść może dotyczyć sposobu użycia korzyści majątkowej, albo zapewnienia jej określonej grupie...

Czym różni się zapis windykacyjny od zwykłego w testamencie?

W przypadku zapisu windykacyjnego nie ma spadkobiercy obciążonego, bo przedmiot zapisu w ogóle nie wchodzi do schedy. Zapisobiorca windykacyjny nabywa go z chwilą śmierci spadkodawcy. Odpowiedzialność zapisobiorcy windykacyjnego za długi spadkowe jest ograniczona do...

Zapis zwykły czy windykacyjny w testamencie? Który jest bardziej korzystny?

Spadkobierca może zawrzeć w testamencie zapis zwykły, a w testamencie notarialnym także zapis windykacyjny. Przedstawiamy wady i zalety obu rozwiązań. Zapis zwykły polega na tym, że zapisobiorca otrzymuje korzyść kosztem spadkowego majątku. Spadkodawca może...

Dziedziczenie testamentowe. Co to jest? Kto może dziedziczyć?

Dziedziczenie testamentowe opiera się wyłącznie na treści testamentu. Niemniej nie każdy może zostać spadkobiercą. Spadkodawca może powołać do dziedziczenia jedną bądź kilka osób. Spadkobiercą może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna (np. spółka...

Jak skutecznie odwołać testament?

Spadkodawca może odwołać testament w każdej chwili. Poniżej przedstawiamy sposoby skutecznego odwołania ostatniej woli. Odwołanie testamentu następuje poprzez zniszczenie dokumentu, pozbawienie pisma cech testamentu warunkujących ważność (np. zamazanie podpisu), albo dokonanie zmian, z których...

Notarialny rejestr testamentów. Co to jest. Warto?

Notarialny rejestr testamentów jest dużym ułatwieniem dla spadkobierców. Dzięki temu mogą ustalić, czy zmarły krewny pozostawił testament. NORT działa od 5 października 2011 r. i można w nim zarejestrować zarówno testamenty holograficzne, jak i...

Testamenty zwykłe i szczególne. Jak napisać?

Testament można sporządzić w kilku formach nazywanych zwykłymi i szczególnymi. Wyjaśniamy jak je napisać oraz kiedy można to zrobić. Zwykłe formy obejmują testament własnoręczny, notarialny i urzędowy. Szczególne formy są związane z testamentem ustnym,...