Kategoria: Zakupy, ciekawostki

Swoboda umów i jej granice. Jakie są konsekwencje ich przekroczenia?

Swoboda umów polega na kompetencji podmiotów prawa cywilnego do kształtowania ich stosunków w drodze wielostronnych lub dwustronnych oświadczeń woli. Autonomia woli stron jest pojęciem o szerszym zakresie. Pojęcie odnosi się nie tylko do umów,...

Jak ustalić wysokość szkody?

Szkoda jest uszczerbkiem w dobrach i interesach chronionych prawem poniesionym przez poszkodowanego wbrew jego woli. Wyrażenie zgody na uszczerbek powoduje uchylenie odpowiedzialności. Szkodą nie są też nakłady i wydatki, ponieważ są ponoszone z woli...

Wpłata zaliczki czy zadatku? Co bardziej korzystne dla sprzedawcy?

Osoba sprzedająca nieruchomość powinna podpisać umowę przedwstępną sprzedaży. Chcąc dodatkowo zabezpieczyć się przed niezdecydowanym nabywcą może zażądać wpłaty zaliczki, albo zadatku. Pojęcia zaliczki i zadatku są często utożsamiane ze sobą w potocznym języku. Tymczasem...

Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości. Co to jest? Jak przebiega?

Postępowanie rozgraniczeniowe przebiega w kilku etapach. Wyjaśniamy na czym one polegają i kiedy mogą być przeprowadzone. Postępowanie rozgraniczeniowe jest przeprowadzane na podstawie art. 153 kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wspomnianym artykułem granice nieruchomości są wytyczane...

Prawo pierwokupu. Co to jest? Na czym polega?

Prawo pierwokupu jest uprawnieniem przysługującym osobie trzeciej względem sprzedawcy, który chce zbyć określoną rzecz. Poniżej wyjaśniamy jak z niego skorzystać. Prawo pierwokupu jest zastrzeżeniem pierwszeństwa do zakupu rzeczy w razie, gdyby druga strona sprzedała...