Naprawa szkody. Sposoby naprawy szkody w polskim prawie.

W polskim prawie można wyróżnić kilka sposobów naprawy szkody. Jednym z nich jest przywrócenie stanu poprzedniego.

Przywrócenie stanu poprzedniego polega na przywróceniu stanu sprzed wyrządzenia szkody. Drugim ważnym sposobem jest zapłata odszkodowania. Poszkodowany decyduje o tym, który ze sposobów naprawienia szkody ma zostać zastosowany. Jeżeli nie podejmuje decyzji w tym przedmiocie wybór może przejść na zobowiązanego do naprawienia szkody. Nie można zmienić decyzji w toku postępowania sądowego.

Ograniczenie prawa wyboru

Przywrócenie stanu poprzedniego nie zawsze jest możliwe. Wpływa to na ograniczenie prawa wyboru formy naprawienia szkody. Poszkodowany może wówczas zażądać wyłącznie zapłaty odszkodowania. Podobnie jest w przypadku, gdy przywrócenie stanu sprzed wyrządzenia szkody pociągałoby za sobą nadmierne koszty lub trudności. Prawo wyboru sposobu naprawienia szkody może zostać całkowicie wyłączone. Dzieje się tak w przypadku, gdy forma naprawy szkody jest ściśle określona w przepisie prawnym.

Zadośćuczynienie

Wyżej wymienione sposoby naprawy szkody sprawdzają się w przypadku szkody majątkowej. W przypadku wyrządzenia krzywdy rekompensata może przyjąć formę zadośćuczynienia. Krzywda w przeciwieństwie do szkody majątkowej nie może zostać zmierzona, ani wyrównana w pieniądzu. Niemniej można dostarczyć poszkodowanemu środki pieniężne, które zaspokoją jego potrzeby w szerszym zakresie. Celem zadośćuczynienia jest złagodzenie ujemnych przeżyć poszkodowanego.

Może Ci się również spodoba