Czynsz i opłaty eksploatacyjne. Można je zmniejszyć?

Czynsz jest stałą opłatą uiszczaną co miesiąc za korzystanie z nieruchomości. Opłaty eksploatacyjne są natomiast świadczeniami o zróżnicowanym charakterze m.in. za zużycie prądu. Poniżej wyjaśniamy, czy można je zmniejszyć oraz jak to zrobić.

Czynsz jest ustalany przez zarządcę lub właściciela nieruchomości, w obrębie której znajduje się mieszkanie. Wysokość tego świadczenia jest w dużej mierze uzależniona od wartości rynkowej nieruchomości, a także od kosztów jej utrzymania. Opłaty eksploatacyjne zwane też kosztami eksploatacyjnymi są związane ściśle z używaniem lokalu. Obejmują koszty zarządu, administracji, wynagrodzenia pracownik zarządu i administracyjno-biurowych, bieżących remontów i utrzymania zieleni oraz podatki na rzecz gmin i inne publiczno-prawne opłaty. Do opłat eksploatacyjnych dolicza się również zużycie wody, gazu, prądu i ciepła.

Czy można obniżyć czynsz?

Obniżenie czynszu nie jest możliwe, chyba że zajdą szczególne okoliczności, za które winę ponosi właściciel. W przypadku, gdy mieszkanie ma wady, które uniemożliwiają spokojne używanie lokalu, można żądać obniżenia czynszu za okres istnienia tych niedogodności. Żądanie obniżenia czynszu musi być dobrze uzasadnione. Właściciel czy też zarządca nieruchomości nie mają obowiązku wyrażenia zgody na obniżkę. Jeżeli lokator czuje się pokrzywdzony i ma dowody na to, że czynsz jest za wysoki, powinien skierować sprawę do sądu. Podobnie należy postąpić wtedy, gdy podwyżka została ustanowiona w nielegalny sposób.

Czy można obniżyć opłaty eksploatacyjne?

Obniżenie opłat eksploatacyjnych jest możliwe tylko w przypadku kosztów zużycia prądu, wody, gazu i ciepła. Pozostałe opłaty są ustalane przez spółdzielnię. Zwykle opłaty za media są pobierane co miesiąc. Spółdzielnia lub przedsiębiorstwo dostarczające energii określa stawkę i lokator ma obowiązek uiszczenia takiej kwoty, nawet jeżeli zużył mniej wody, czy prądu. Ewentualna nadpłata jest zwracana po zakończeniu roku kalendarzowego.

Woda, prąd, gaz i ciepło – jak płacić mniej?

Energia elektryczna jest dostarczana przez wielu dostawców. Firmy energetyczne oferują konkurencyjne stawki i atrakcyjne warunki umowy nowym klientom. Warto przejrzeć oferty kilku przedsiębiorstw, aby wybrać najbardziej korzystną pod względem ceny. Kolejnym krokiem jest wymiana urządzeń na energooszczędne (np. lodówki). Oszczędzanie wody jest bardzo proste. Wystarczy ograniczyć ilość kąpieli na rzecz krótkich pryszniców oraz korzystać ze zmywarki i pralki, które zużywają mniej wody. Informację o tym można znaleźć na produkcie. Zmniejszenie zużycia ciepła wymaga umiejętnego używania termostatu. Należy zakręcać grzejniki podczas dłuższej nieobecności w mieszkaniu oraz dostosowywać temperaturę do swoich potrzeb. Zbytnie nagrzewanie pomieszczeń powoduje, że w mieszkaniu jest duszno, co nie wpływa korzystnie na samopoczucie. Warto wietrzyć pomieszczenia krótko, ale intensywnie (ok. 5-10 min).

Może Ci się również spodoba