Kategoria: Porady ekonomiczne

Umowa użytkowania wieczystego. Co to jest? Co musi zawierać?

Oddanie nieruchomości należącej do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego. Po jego zakończeniu zostaje podpisana umowa. Przetarg może być przeprowadzony w formie przetargu ustnego lub pisemnego, ograniczonego bądź nieograniczonego. Jeśli...

Sprzedaż nieruchomości państwowych w przetargu. Co to jest? Jak działa?

Zbycie nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego odbywa się w drodze przetargu. Poniżej wyjaśniamy na czym polega postępowanie przetargowe i jak przebiega. Tryb zbywania nieruchomości w przetargu składa się z...

Postępowanie spadkowe. Gdzie prowadzić? W sądzie czy u notariusza?

Spadkobiercy nabywają majątek z chwilą śmierci spadkodawcy, ale muszą dodatkowo uzyskać potwierdzenie, kto dziedziczy schedę i jakie są ich udziały. Postanowienie o nabyciu spadku jest wydawane przez sąd. Fakt nabycia schedy może zostać potwierdzony...

Mieszkanie komunalne a socjalne. Czym się różnią?

Mieszkanie komunalne jest określeniem potocznym, zaś mieszkanie socjalne, a dokładniej mówiąc lokal socjalny, posiada definicję legalną. Nie jest to jedyna różnica pomiędzy tymi nieruchomościami. Lokal socjalny Lokal socjalny jest przeznaczony dla osób bezdomnych, eksmitowanych...

Nieruchomości. Jakie są ich rodzaje?

Nieruchomość jest prawnym określeniem gruntu, lokalu, albo budynku. Według kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej, które są odrębnym przedmiotem własności (pot. grunty), jak i budynki oraz wyodrębnione z nich lokale, jeżeli stały się...

Co to jest OFE?

OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny, to innymi słowy drugi filar zreformowanego w 1999 roku systemu emerytalnego. W związku z ustawą, która weszła wówczas w życie, obowiązkiem każdej osoby, która urodziła się 1 stycznia 1969...

Jaki program do fakturowania wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Na kupno programu do fakturowania złożyć powinno się kilka decydujących czynników. Przede wszystkim osoba, która takiego zakupu chce się podjąć, zastanowić powinna się nad tym, kto z programu będzie korzystał zarówno teraz (czyli zaraz...

Co to jest IKE?

W przeciwieństwie do skrótu OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny), skrót IKE nie jest jasny dla wszystkich. Związane jest to z faktem, iż świadczenie IKE (czyli, rozszyfrowując: Indywidualne Konto Emerytalne) jest nowością na rynku emerytalnym. Budować...