Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2014

Czynsz i opłaty eksploatacyjne. Można je zmniejszyć?

Czynsz jest stałą opłatą uiszczaną co miesiąc za korzystanie z nieruchomości. Opłaty eksploatacyjne są natomiast świadczeniami o zróżnicowanym charakterze m.in. za zużycie prądu. Poniżej wyjaśniamy, czy można je zmniejszyć oraz jak to zrobić. Czynsz...

Umowa przedwstępna z deweloperem. O czym pamiętać?

Umowa przedwstępna z deweloperem powinna być zawarta z głową. Podpowiadamy, na które postanowienia zwrócić szczególną uwagę, aby nie dać się nabić w butelkę nieuczciwemu deweloperowi. Poprzez podpisanie umowy przedwstępnej bez zaznajomienia się z treścią...

Zakup mieszkania od dewelopera. Warto?

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym jest jednym z często wybieranych rozwiązań. Przedstawiamy na co zwrócić uwagę przy wyborze dewelopera oraz wady i zalety tej opcji. Wybierając mieszkanie należy zwrócić uwagę nie tylko na cenę...

Umowa najmu mieszkania. Na co zwrócić uwagę? Jak przygotować?

Umowa najmu mieszkania zawiera szereg praw i obowiązków przysługujących wynajmującemu i najemcy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z tymi zagadnieniami. Podstawowym obowiązkiem wynajmującego jest oddanie najemcy przedmiotu najmu w okresowe używanie. Musi umożliwi odebranie...

Umowa użytkowania wieczystego. Co to jest? Co musi zawierać?

Oddanie nieruchomości należącej do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego. Po jego zakończeniu zostaje podpisana umowa. Przetarg może być przeprowadzony w formie przetargu ustnego lub pisemnego, ograniczonego bądź nieograniczonego. Jeśli...

Sprzedaż nieruchomości państwowych w przetargu. Co to jest? Jak działa?

Zbycie nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego odbywa się w drodze przetargu. Poniżej wyjaśniamy na czym polega postępowanie przetargowe i jak przebiega. Tryb zbywania nieruchomości w przetargu składa się z...

Scalenie i podział nieruchomości. Na czym polega?

Scalenie i podział nieruchomości służy przekształceniu nieruchomości, które zostały niekorzystnie ukształtowane. Najpierw dochodzi do scalenia gruntu, a następnie do ponownego podziału. Problemy związane ze scaleniem nieruchomości i ich ponownym podziałem na działki zostały uregulowane...

Podział nieruchomości na działki budowlane. Co to jest? Na czym polega?

Podział dużej nieruchomości gruntowej na mniejsze jest bardzo opłacalny. Sprzedaż kilku niewielkich działek budowlanych jest łatwiejsza, a co za tym idzie bardziej dochodowa. Poniżej wyjaśniamy, jakie formalności trzeba dopełnić, aby podzielić grunt. Podział nieruchomości...

Jakie są prawa i obowiązki współwłaścicieli nieruchomości?

Współwłaściciele posiadają pewne prawa i obowiązki. Nadużycie uprawnień lub niewypełnianie powinności pociąga za sobą pewne konsekwencje. Warto wiedzieć, co jakie czynności może podjąć współwłaściciel i do czego jest zobowiązany. Często zdarza się, że własność...

Współwłasność nieruchomości. Co to jest? Jak ją znieść?

W polskim prawie cywilnym występują różne sposoby zniesienia współwłasności. Poniżej wyjaśniamy na czym polegają oraz kiedy można je zastosować. Współwłasność występuje wtedy, gdy prawo własności do jednej rzeczy (np. domu jednorodzinnego) przysługuje więcej niż...

Umowa pożyczki z bliskimi. Jak spisać?

Umowa pożyczki należy do najczęściej zawieranych umów. Pożyczkodawca zobowiązuje się na jej podstawie do przeniesienia na własność pożyczkobiorcy określonej kwoty pieniędzy. Przedmiotem pożyczki mogą być nie tylko środki finansowe, ale również rzeczy oznaczone co...

Umowa renty. Co to jest? Na czym polega?

W umowie renty jedna osoba zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń. Świadczenie może mieć formę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku (np. zboże). Umowa renty może zostać ustanowiona za wynagrodzeniem, albo nieodpłatnie....