Umowa przedwstępna z deweloperem. O czym pamiętać?

Umowa przedwstępna z deweloperem powinna być zawarta z głową. Podpowiadamy, na które postanowienia zwrócić szczególną uwagę, aby nie dać się nabić w butelkę nieuczciwemu deweloperowi.

Poprzez podpisanie umowy przedwstępnej bez zaznajomienia się z treścią jej poszczególnych postanowień można narazić się na utratę zadatku z powodu niewypełnienia zobowiązania. W najgorszym przypadku może dojść więc do niesfinalizowania transakcji przy jednoczesnej utracie środków.

Umowa kredytowa a deweloperska

Klauzule zawarte w umowach przedwstępnych mogą kolidować z postanowieniami umów kredytowych. Dopiero wtedy zostaną zaakceptowane przez bank. Umowa przedwstępna zawarta z deweloperem zobowiązuje konsumenta do wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez dewelopera. Wpłaty są zwykle dokonywane w transzach w miarę realizacji kolejnych etapów inwestycji. Deweloper musi określić w umowie termin zakończenia budowy, a także przeniesienia własności. Jednakże zdarzają się klauzule, które budzą wątpliwość banku udzielającego kredytu.

Zapłata z góry

W czasie wzmożonego zainteresowania kupnem mieszkania w ostatnich latach deweloperzy proponowali zapłatę ceny od razu w pełnej wysokości w zamian za obniżenie ceny. Gdy inwestycja znajdowała się w początkowej fazie budowy, to banki skutecznie odmawiały jej finansowania na takich warunkach. Ryzyko finansowe było zbyt wysokie. Współcześnie takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko.

Raty zamiast transz

W przypadku kredytów hipotecznych przyznanych w celu zakupu mieszkania na rynku wtórnym kwota jest wpłacana jednorazowo na konto zbywcy nieruchomości. Jeżeli kupujemy gotowe mieszkanie od dewelopera trzeba upewnić się, że bank wyrazi zgodę na rozbicie spłaty na kilka rat. Uiszczenie zapłaty w formie rat jest korzystne dla konsumenta, bo zyskuje pewne bezpieczeństwo transakcyjne. Warto skonsultować rozwiązanie z bankiem przed podpisaniem umowy przedwstępnej.

Najpierw płaci bank, na końcu klient

Sfinansowanie zakupu nieruchomości wymaga wpłacenia wkładu własnego oraz uiszczenia pozostałej kwoty przez bank w ramach kredytu hipotecznego. Bank zamyka transakcję i nie wyrazi zgody na to, aby klient wpłacił swoje środki na samym końcu. Jeśli kwota kredytu jest niższa od ceny zakupu nieruchomości. Bank uruchomi kredyt po przedstawieniu dowodu wpłaty brakujących środków. Należy przedstawić dowód przelewu na konto sprzedającego, albo akt notarialny kupna-sprzedaży.

Może Ci się również spodoba