Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2014

Umowa darowizny nieruchomości. Na co zwrócić uwagę?

Poprzez umowę darowizny można nieodpłatnie przekazać także nieruchomość. Wtedy trzeba zwrócić szczególną uwagę na formę. Niezachowanie właściwej formy umowy spowoduje jej nieważność. Ogólna zasada wskazuje na to, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w...

Umowa darowizny pojazdu. Jak przygotować?

W umowie darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Może przekazać dowolny składnik swojego majątku, np. samochód. Stronami umowy mogą być osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niemająca zdolności do czynności...

Podatek od spadku. Ile wynosi? Jak obliczyć?

Podatek od spadków i darowizn zapłacą osoby fizyczne, które odziedziczyły majątek. Podatku nie muszą płacić najbliższe osoby, m.in. małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierbowie, ojczym i macocha. Niektóre osoby są zwolnione z podatku od...

Podział spadku. Jak wygląda podział schedy?

Dział spadku następuje na podstawie sądowego orzeczenia, albo umowy zawartej między spadkobiercami. Można wyróżnić trzy sposoby podziału schedy. Podział majątku spadkowego następuje na wniosek. Spadkobiercy powinni złożyć pismo w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania...

Postępowanie spadkowe. Gdzie prowadzić? W sądzie czy u notariusza?

Spadkobiercy nabywają majątek z chwilą śmierci spadkodawcy, ale muszą dodatkowo uzyskać potwierdzenie, kto dziedziczy schedę i jakie są ich udziały. Postanowienie o nabyciu spadku jest wydawane przez sąd. Fakt nabycia schedy może zostać potwierdzony...

Odrzucenie spadku. Jak skutecznie odrzucić spadek?

Spadkobierca, który chce odrzucić spadek musi złożyć odpowiednie oświadczenie. Podpowiadamy jak to uczynić, aby wywołało skutki prawne. Oświadczenie o odrzuceniu schedy należy złożyć przed sądem. Spadkobierca może wybrać się do sądu, w którego okręgu...