Zakup mieszkania od dewelopera. Warto?

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym jest jednym z często wybieranych rozwiązań. Przedstawiamy na co zwrócić uwagę przy wyborze dewelopera oraz wady i zalety tej opcji.

Wybierając mieszkanie należy zwrócić uwagę nie tylko na cenę i lokalizację, lecz również na estetykę lokum. Dobrze jest sprawdzić poszczególne dzielnice oraz otoczenie nieruchomości. Nabywcy mają do wyboru mieszkanie w trakcie budowy, a także lokale gotowe do zamieszkania. Zakończona inwestycja będzie więcej kosztować, ale nabywca będzie mógł od razu zamieszkać w nowym mieszkaniu oraz uniknie stresu związanego z terminowością i bezpieczeństwem procesu budowy. Podczas poszukiwania dogodnej oferty warto wybierać tylko tych deweloperów, którzy już zrealizowali kilka inwestycji. Dodatkowo, można je obejrzeć i poznać opinie klientów wybranych firm deweloperskich. Rzetelne informacje na temat dewelopera można uzyskać kontaktując się z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich. Deweloper należący do stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegania standardów określonych w Kodeksie Dobrych Praktyk i Katalogu Umowy Deweloperskiej.

Zmiany korzystne dla konsumentów

Wiosną 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa deweloperska, która nałożyła dodatkowe obowiązki na firmy deweloperskie. Wprowadzone zmiany są korzystne dla konsumentów. Każda umowa z deweloperem musi być zawarta w formie aktu notarialnego. W przeciwnym razie będzie nieważna. Klient musi przed podpisaniem umowy deweloperskiej otrzymać prospekt informacyjny. Dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące dewelopera, jego prawno-finansowej sytuacji oraz ukończonych inwestycjach. W ustawie określono treść umowy deweloperskiej, konsekwencje i warunki odstąpienia od kontraktu oraz zasady odbioru mieszkania i przeniesienia własności na nabywcę.

Forma prospektu informacyjnego

Deweloper rozpoczynający sprzedaż nieruchomości ma obowiązek przygotowania prospektu informacyjnego, który dotyczy danego przedsięwzięcia. Doręczenie dokumentu klientom jest całkowicie darmowe. Prospekt może zostać przygotowany w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli dojdzie do zmiany treści prospektu lub jednego z załączników, należy poinformować o niej klientów. Deweloper musi sporządzić nowy prospekt, chyba że zmiany są nieznaczne. Wtedy wystarczy przygotować załącznik informujący o modyfikacjach, a następnie dostarczyć go klientom.

Wzrost kosztów

Choć ochrona konsumentów jest silniejsza wiele osób niechętnie podchodzi do zakupu mieszkania dla dewelopera. W wyniku wprowadzonych zmian wzrosły koszty transakcji. Nadzór bankowy i konieczność zaangażowania tych instytucji oraz obowiązek sporządzania umów deweloperskich w formie aktu notarialnego spowodowały zwiększenie cen nieruchomości oferowanych przez dewelopera. Niektóre firmy deweloperskie same udźwignęły ciężar finansowy. Niemniej większość tych przedsiębiorstw została zmuszona do dzielenia się kosztami z kupującymi.

Może Ci się również spodoba