Kategoria: Na każdy temat, porady

Umowa dożywocia. Na czym polega?

Umowa dożywocia jest jeszcze mało popularnym rozwiązaniem w Polsce. Wyjaśniamy na czym polega dożywocie i jakie są jego zalety. W umowie dożywocia właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść własność nieruchomości na nabywcę, w zamian za...

Wpłata zaliczki czy zadatku? Co bardziej korzystne dla sprzedawcy?

Osoba sprzedająca nieruchomość powinna podpisać umowę przedwstępną sprzedaży. Chcąc dodatkowo zabezpieczyć się przed niezdecydowanym nabywcą może zażądać wpłaty zaliczki, albo zadatku. Pojęcia zaliczki i zadatku są często utożsamiane ze sobą w potocznym języku. Tymczasem...

Opłaty eksploatacyjne mieszkania. Czym są?

Opłaty eksploatacyjne są ogólnym określeniem stosowanym w odniesieniu do comiesięcznych kosztów związanych z korzystaniem z mieszkania. Opłaty eksploatacyjne ponosi ten, kto korzysta z mieszkania i mediów (np. prądu). Właściciel, albo najemca muszą płacić co...

Deweloper zbankrutował. Co zrobić?

Bankructwo dewelopera jest zmorą spędzającą sen z powiek jego klientów. Nabywcy mieszkań, którzy kupili nieruchomość po 29 kwietnia 2012 r. mogą spać spokojnie. W razie upadłości firmy deweloperskiej nabywcy mieszkań sprzedanych po 29 kwietnia...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kiedy jest możliwe? Na czym polega?

Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym podobnym do własności. Prezentujemy, jak użytkownik wieczysty może stać się właścicielem użytkowanego gruntu oraz kiedy jest to możliwe. Użytkownik wieczysty może korzystać z określonej nieruchomości gruntowej w zamian za...

Ograniczenie praw do nieruchomości. Co to jest? Kiedy jest możliwe? Na czym polega?

Prawo własności gwarantowane przez konstytucję oraz szereg ustaw może w szczególnych i uzasadnionych przypadkach podlegać pewnym ograniczeniom. Wyjaśniamy na czym one polegają oraz kiedy mogą zostać wprowadzone. Ograniczenie praw do nieruchomości jest możliwe w...

Odszkodowanie za wywłaszczenie. Jak jest ustalane?

Odszkodowanie musi zostać zapłacone właścicielowi wywłaszczanej nieruchomości. W przeciwnym razie postępowanie jest pozbawione legalności. Wyjaśniamy, w jaki sposób ustala się wysokość rekompensaty. Odszkodowanie za wywłaszczenie jest ukierunkowane na naprawienie szkody. Działania administracji publicznej są...

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Co to jest? Na czym polega?

Utrata własności nieruchomości w wyniku decyzji wywłaszczeniowej nie zawsze jest bezpowrotna. W niektórych przypadkach może dojść do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Możliwość zwrotu wywłaszczonej nieruchomości występuje wtedy, gdy Skarb Państwa lub gmina nie wykorzystają jej...

Wywłaszczenie nieruchomości. Co to jest? Kiedy jest możliwe?

Wywłaszczenie nieruchomości odbywa się w drodze aktu organu administracji. Wyjaśniamy, jakie warunki muszą zaistnieć, żeby taka decyzja mogła być wydana. Wywłaszczenie może spowodować pozbawienie prawa własności, albo jego ograniczenie. Należy dodać, że decyzja może...

Prawo pierwokupu. Co to jest? Na czym polega?

Prawo pierwokupu jest uprawnieniem przysługującym osobie trzeciej względem sprzedawcy, który chce zbyć określoną rzecz. Poniżej wyjaśniamy jak z niego skorzystać. Prawo pierwokupu jest zastrzeżeniem pierwszeństwa do zakupu rzeczy w razie, gdyby druga strona sprzedała...