Kategoria: Na każdy temat, porady

Wyzysk i jego skutki. Jak rozwiązać umowę?

Umowy zobowiązaniowe są kontrolowane między innymi pod kątem wyzysku. Niektóre z nich mogą uznać z tego powodu za wadliwe. Umowa jest wadliwa, jeżeli zostaną spełnione dwie ważne przesłanki. Pierwsza z nich dotyczy kwalifikowanej dysproporcji...

Pierwotna niemożliwość świadczenia. Co to jest? Jakie są jej skutki?

Pierwotna niemożliwość świadczenia występuje wtedy, gdy w momencie powstania zobowiązania świadczenie nie jest możliwe do spełnienia. Pierwotna niemożliwość świadczenia powoduje, że umowa jest nieważna. Zasada ta była znana już w rzymskim prawie. Dotyczy jej...

Swoboda umów i jej granice. Jakie są konsekwencje ich przekroczenia?

Swoboda umów polega na kompetencji podmiotów prawa cywilnego do kształtowania ich stosunków w drodze wielostronnych lub dwustronnych oświadczeń woli. Autonomia woli stron jest pojęciem o szerszym zakresie. Pojęcie odnosi się nie tylko do umów,...

Umowy adhezyjne. Co to jest? Czym się charakteryzują?

Umowa adhezyjna jest umową, której treść została jednostronnie i ostatecznie ustalona przez jedną ze stron. Treść umowy może zostać narzucona przez jedną ze stron, co powoduje znaczne ograniczenie swobody kontraktowania. Umowy adhezyjne pojawiły się...

Zobowiązania podzielne i niepodzielne. Co to jest? Co warto wiedzieć?

Wśród rożnych typów zobowiązań można wyróżnić podzielne i niepodzielne. Zobowiązanie podzielne jest stosunkiem obligacyjnym, w którym świadczenie jest podzielne. Podzielność świadczenia występuje wtedy, gdy przy jego spełnieniu częściowym przedmiot zostanie zachowany bez istotnej zmiany,...

Solidarność wierzycieli. Co to jest? Na czym polega?

Solidarność wierzycieli jest określona także jako solidarność czynna. Charakteryzuje się ona tym, że po stronie wierzyciela występuje kilka podmiotów. W przypadku solidarności wierzycieli dłużnik może spełnić świadczenie do rąk każdego z wierzycieli. W ten...

Odszkodowanie a zadośćuczynienie. Jak ustala się ich wysokość?

Odszkodowanie jest sposobem rekompensaty szkody majątkowej, natomiast zadośćuczynienie należy się poszkodowanemu, któremu została wyrządzona krzywda. Warto wiedzieć, jak ustala się wysokość odszkodowania oraz co jest brane pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia. Odszkodowanie i...

Naprawa szkody. Sposoby naprawy szkody w polskim prawie.

W polskim prawie można wyróżnić kilka sposobów naprawy szkody. Jednym z nich jest przywrócenie stanu poprzedniego. Przywrócenie stanu poprzedniego polega na przywróceniu stanu sprzed wyrządzenia szkody. Drugim ważnym sposobem jest zapłata odszkodowania. Poszkodowany decyduje...

Zasady przypisania odpowiedzialności. Kiedy musimy płacić odszkodowanie?

W polskim prawie cywilnym można wyróżnić kilka zasad przypisania odpowiedzialności. Człowiek może ponieść odpowiedzialność nie tylko za swoje czyny, ale również za cudze. Czyn niedozwolony jest zdarzeniem wyrządzającym szkodę i będącym samodzielnym źródłem powstania...

Umowa dożywocia. Na czym polega?

Umowa dożywocia jest jeszcze mało popularnym rozwiązaniem w Polsce. Wyjaśniamy na czym polega dożywocie i jakie są jego zalety. W umowie dożywocia właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść własność nieruchomości na nabywcę, w zamian za...

Wpłata zaliczki czy zadatku? Co bardziej korzystne dla sprzedawcy?

Osoba sprzedająca nieruchomość powinna podpisać umowę przedwstępną sprzedaży. Chcąc dodatkowo zabezpieczyć się przed niezdecydowanym nabywcą może zażądać wpłaty zaliczki, albo zadatku. Pojęcia zaliczki i zadatku są często utożsamiane ze sobą w potocznym języku. Tymczasem...

Opłaty eksploatacyjne mieszkania. Czym są?

Opłaty eksploatacyjne są ogólnym określeniem stosowanym w odniesieniu do comiesięcznych kosztów związanych z korzystaniem z mieszkania. Opłaty eksploatacyjne ponosi ten, kto korzysta z mieszkania i mediów (np. prądu). Właściciel, albo najemca muszą płacić co...