Kategoria: Na każdy temat, porady

Umowa przedwstępna z deweloperem. O czym pamiętać?

Umowa przedwstępna z deweloperem powinna być zawarta z głową. Podpowiadamy, na które postanowienia zwrócić szczególną uwagę, aby nie dać się nabić w butelkę nieuczciwemu deweloperowi. Poprzez podpisanie umowy przedwstępnej bez zaznajomienia się z treścią...

Scalenie i podział nieruchomości. Na czym polega?

Scalenie i podział nieruchomości służy przekształceniu nieruchomości, które zostały niekorzystnie ukształtowane. Najpierw dochodzi do scalenia gruntu, a następnie do ponownego podziału. Problemy związane ze scaleniem nieruchomości i ich ponownym podziałem na działki zostały uregulowane...

Podział nieruchomości na działki budowlane. Co to jest? Na czym polega?

Podział dużej nieruchomości gruntowej na mniejsze jest bardzo opłacalny. Sprzedaż kilku niewielkich działek budowlanych jest łatwiejsza, a co za tym idzie bardziej dochodowa. Poniżej wyjaśniamy, jakie formalności trzeba dopełnić, aby podzielić grunt. Podział nieruchomości...

Jakie są prawa i obowiązki współwłaścicieli nieruchomości?

Współwłaściciele posiadają pewne prawa i obowiązki. Nadużycie uprawnień lub niewypełnianie powinności pociąga za sobą pewne konsekwencje. Warto wiedzieć, co jakie czynności może podjąć współwłaściciel i do czego jest zobowiązany. Często zdarza się, że własność...

Współwłasność nieruchomości. Co to jest? Jak ją znieść?

W polskim prawie cywilnym występują różne sposoby zniesienia współwłasności. Poniżej wyjaśniamy na czym polegają oraz kiedy można je zastosować. Współwłasność występuje wtedy, gdy prawo własności do jednej rzeczy (np. domu jednorodzinnego) przysługuje więcej niż...

Odrzucenie spadku. Jak skutecznie odrzucić spadek?

Spadkobierca, który chce odrzucić spadek musi złożyć odpowiednie oświadczenie. Podpowiadamy jak to uczynić, aby wywołało skutki prawne. Oświadczenie o odrzuceniu schedy należy złożyć przed sądem. Spadkobierca może wybrać się do sądu, w którego okręgu...

Odpowiedzialność za długi spadkodawcy. Jak prawo chroni wierzycieli?

Spadkobierca powinien przed przyjęciem spadku sprawdzić, czy długi pozostawione przez zmarłego nie są wyższe od pozostawionego majątku. Może się zdarzyć, że spadkobierca będzie zobowiązany do spłaty długu pozostawionego przez testatora kosztem własnego majątku. Skutecznym...

Niegodność dziedziczenia. Co to jest? Jakie są skutki?

Zarówno spadkobierca ustawowy, jak i testamentowy mogą być uznani za niegodnych dziedziczenia. Wyjaśniamy na czym polega niegodność dziedziczenia i jakie są jej skutki. Każdy, kto ma interes prawny, może wystąpić z żądaniem uznanie spadkobiercę...

Wydziedziczenie spadkobiercy. Jak wydziedziczyć spadkobiercę?

Spadkobierca może wydziedziczyć zstępnych, małżonka i wstępnych. Wyjaśniamy na czym to polega i jak to uczynić. Wydziedziczenie polega na pozbawieniu prawa do zachowku. Kodeks cywilny wskazuje na możliwe przyczyny takiego postępowania. Gdyby spadkodawca wydziedziczył...

Wykonawca testamentu. Kto to jest? Jak powołać wykonawcę testamentu?

Testator może powołać jednego lub kilku wykonawców testamentu, gdy zachodzi taka potrzeba. Dzięki temu ma pewność, że jego ostatnia wola zostanie uszanowana. Osoba powołana na wykonawcę testamentu nie musi pełnić tego obowiązku, aby się...

Polecenie na spadkobiercę. Co to jest? Jak nałożyć polecenie na spadkobiercę?

Polecenie jest obowiązkiem działania lub zaniechania nałożonym na spadkobiercę bądź zapisobiorcę wpisanym w testamencie. Polecenie może mieć majątkowy lub niemajątkowy charakter. Jego treść może dotyczyć sposobu użycia korzyści majątkowej, albo zapewnienia jej określonej grupie...

Dziedziczenie testamentowe. Co to jest? Kto może dziedziczyć?

Dziedziczenie testamentowe opiera się wyłącznie na treści testamentu. Niemniej nie każdy może zostać spadkobiercą. Spadkodawca może powołać do dziedziczenia jedną bądź kilka osób. Spadkobiercą może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna (np. spółka...