Jak skutecznie odwołać testament?

Spadkodawca może odwołać testament w każdej chwili. Poniżej przedstawiamy sposoby skutecznego odwołania ostatniej woli.

Odwołanie testamentu następuje poprzez zniszczenie dokumentu, pozbawienie pisma cech testamentu warunkujących ważność (np. zamazanie podpisu), albo dokonanie zmian, z których wynika wola odwołania postanowień (np. wykreślenie zapisów). Testator może odwołać testament także poprzez przygotowanie nowego dokumentu.

Odwołanie w nowym dokumencie

W nowo napisanym testamencie można zawrzeć wyraźne postanowienie o odwołaniu poprzedniego lub tylko niektórych postanowień. Nowy testament może mieć inną formę niż wcześniejszy. Nie trzeba spisywać testamentu notarialnego, aby odwołać holograficzny.

Po odwołaniu

Jeżeli testator zniszczy testament, albo pozbawi dokument cech testamentu to powinien sporządzić nowy. W przeciwnym razie będą dziedziczyli ustawowi spadkobiercy. W przypadku odwołania starego testamentu poprzez spisanie nowego, trzeba pamiętać o pewnej kwestii. Jeśli drugi testament będzie nieważny z powodu braku zdolności testowania po stronie spadkodawcy, wad oświadczenia woli, albo braku podpisu, to nie wywoła skutków prawnych. W konsekwencji wcześniejszy testament nie zostanie odwołany i będzie uznany za ważny po śmierci testatora.

Może Ci się również spodoba