Notarialny rejestr testamentów. Co to jest. Warto?

Notarialny rejestr testamentów jest dużym ułatwieniem dla spadkobierców. Dzięki temu mogą ustalić, czy zmarły krewny pozostawił testament.

NORT działa od 5 października 2011 r. i można w nim zarejestrować zarówno testamenty holograficzne, jak i notarialne. Notariusz rejestruje testament na wniosek testatora. Wniosek może być złożony w testamencie notarialnym, w protokole przyjęcia testamentu własnoręcznego na przechowanie bądź też w osobnym dokumencie.

Rejestracja w NORT

Rejestracja w NORT jest bezpłatna, niemniej trzeba zapłacić za depozyt własnoręcznego testamentu. Dokument musi zostać pozostawiony u notariusza na przechowanie. Za każdy rozpoczęty miesiąc płaci się 20 zł. Bardziej korzystnym rozwiązaniem jest przygotowanie testamentu w formie aktu notarialnego. Wtedy opłata jest pobierana tylko raz.

Jakie dane zawiera rejestr?

Notarialny rejestr testamentów zawiera takie dane, jak numer informujący o kolejności wpisu w rejestrze oraz datę jego dokonania. W spisie można znaleźć także informacje o dacie i miejscu sporządzenia testamentu notarialnego bądź protokołu. Rejestr dostarcza danych na temat osoby, która zarejestrowała testament, m.in. imiona, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza. Spis zawiera również informacje o spadkodawcy, np. numer PESEL.

Warto?

Notarialny rejestr testamentów umożliwia spadkobiercom ustalenie, czy zmarły krewny pozostawił testament. Spis jest prowadzony elektronicznie. Dostęp do NORT jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem notariusza, więc konieczne jest złożenie wizyty w kancelarii notarialnej. Wniosek o udzielenie informacji z NORT musi być sporządzony w formie pisemnej. Pismo powinno zawierać dane osobowe testatora, które umożliwią jego identyfikację. Do wniosku należy załączyć odpis aktu zgonu lub inny dokument, z którego wynika, że spadkodawca zmarł. Należy dodać, że NORT nie informuje o treści testamentu, tylko o miejscu sporządzenia dokumentu. Za uzyskanie takiej informacji trzeba zapłacić do 200 zł.

Może Ci się również spodoba