Wykonawca testamentu. Kto to jest? Jak powołać wykonawcę testamentu?

Testator może powołać jednego lub kilku wykonawców testamentu, gdy zachodzi taka potrzeba. Dzięki temu ma pewność, że jego ostatnia wola zostanie uszanowana.

Osoba powołana na wykonawcę testamentu nie musi pełnić tego obowiązku, aby się od niego uwolnić. Wystarczy złożyć przed sądem odpowiednie oświadczenie.

Jakie są obowiązki wykonawcy testamentu?

Testator może zobowiązać wykonawcę testamentu do konkretnych działań. Jeżeli tego nie zrobi, to znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Wykonawca testamentu odpowiada za zarząd majątkiem spadkową. Do jego zadań należy spłata długów spadkowych, wykonanie zapisów zwykłych i poleceń oraz wydanie spadkobiercom schedy po dokonaniu działu spadku. Testator może powołać wykonawcę testamentu do sprawowania zarządu przedmiotem zapisu i wydania go osobie, na której rzecz został uczyniony.

Odpowiedzialność wykonawcy testamentu

Wykonawca testamentu może zostać pozwany w sprawie wynikającej z zarządu spadkiem. Z drugiej strony, może wystąpić z roszczeniem związanym z jego działalnością. Do wzajemnych roszczeń spadkobiercy i wykonawcy testamentu są stosowane odpowiednio przepisy o zleceniu za wynagrodzeniem. Wykonawca testamentu ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu kosztów zarządu majątkiem spadkowym. Wydatki, które są z tym związane należą do długów spadkowych.

Wzór powołania wykonawcy testamentu

Powołanie wykonawcy testamentu powinno zostać umieszczone pod postanowieniem o rozporządzeniu majątkiem. Po wymienieniu spadkobierców i przypisanych im udziałów należy zamieścić postanowienie według poniższego wzoru:

Powołuję ……………………………. (imię i nazwisko oraz stosunek pokrewieństwa, np. moją córkę Marię Nowak) na wykonawcę testamentu. Zobowiązuję wykonawce testamentu do zarządu majątkiem spadkowym, rozporządzania nim zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i do wydania spadku spadkobiercy.

Może Ci się również spodoba