Zapis zwykły czy windykacyjny w testamencie? Który jest bardziej korzystny?

Spadkobierca może zawrzeć w testamencie zapis zwykły, a w testamencie notarialnym także zapis windykacyjny. Przedstawiamy wady i zalety obu rozwiązań.

Zapis zwykły polega na tym, że zapisobiorca otrzymuje korzyść kosztem spadkowego majątku. Spadkodawca może obciążyć zapisem także zapisobiorcę (tzw. dalszy zapis). Zapis windykacyjny może być umieszczony wyłącznie w testamencie notarialnym. Rozwiązanie, o którym mowa zostało wprowadzone 23 października 2011 r.

Przedmiot zapisu zwykłego

Przedmiotem zapisu zwykłego może być suma pieniężna, udział w spółce kapitałowej lub w nieruchomości, albo nieruchomość. Zapis zwykły może zostać uczyniony z zastrzeżeniem zapisu lub pod warunkiem. Spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę testamentowego albo ustawowego do przekazania składnika lub składników majątku spadkowego na rzecz określonej osoby. Testator powinien wskazać, czy zapis obciąża określonego spadkobiercę, czy wszystkich. Przedmiotem zapisu mogą być konkretne rzeczy, rzeczy oznaczone co do gatunku (np. złoto jubilerskie). Można zapisać konieczność ustanowienia służebności, albo obowiązek świadczenia pewnych usług. Spadkobierca jest zobowiązany do wysokości czynnego stanu spadku. Jeśli spadkodawca zobowiązał go do zapłaty 10 000 zł na rzecz określonej osoby, a spadkobierca odziedziczył tylko długi, nie ma obowiązku wypłaty tej kwoty z własnego majątku.

Kto może być zapisobiorcą?

Zapisobiorcą nie może być osoba, która zmarła przed spadkodawcą, ani osoba prawna, która nie została jeszcze utworzona. Osoba uznana za niegodną dziedziczenia również nie może być zapisobiorcą Stosuje się takie same kryteria, jak w przypadku spadkobierców.

Treść zapisu zwykłego

Poza przedmiotem, wyznaczeniem zapisobiorcy oraz spadkobiercy, którego obciąża zapis należy określić termin wykonania obowiązku przez dziedzica. Jeżeli spadkodawca nie wyznaczy terminu, to roszczenie zapisobiorcy staje się wymagalne niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Jeśli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do tożsamości (np. portret prababki), to do przejścia własności na zapisobiorcę konieczna jest umowa przenosząca własność zawarta między nim a spadkobiercą.

Może Ci się również spodoba