Gdzie i jak inwestować w dobie kryzysu.

Wielu ludzi boi inwestowania, woli bezpieczne ulokować swoje środki pieniężne na koncie lub lokacie w banku. Choć to prawda, że wartość oszczędności nie zmienia się z każdym dniem jak ma to miejsce np. na giełdzie lub przy inwestowaniu w fundusze, to taki rodzaj inwestycji w perspektywie długoterminowej jest często o wiele korzystniejszy. Niejednokrotnie różnice w zyskach przekraczają tysiące a nawet setki tysięcy złotych w odniesieniu do ulokowania tych samych pieniędzy w banku.

Pieniądze można ulokować w pięciu głównych rodzajach aktywów:

* Środki pieniężne (np. rachunek oszczędnościowy w banku lub lokata);

* Obligacje (np. pożyczki dla rządu lub dużych przedsiębiorstw);

* Własności (np. mieszkaniowe lub nieruchomości komercyjne);

* Akcje (np. udziały w spółkach)

* Towarowy (np. miedzi, ropy naftowej lub kawy)

W celu ułatwienia inwestowania powstały fundusze inwestycyjne.

Zajmują się one inwestowaniem powierzonego im kapitału w rożne gałęzie gospodarki. Ze względu na obszar inwestycji można je podzielić na opierające się o rynek akcji, rynek obligacji, rynek pieniężny lub rynek nieruchomości. Istnieją również fundusze inwestujące na różnych rynkach jednocześnie.

Ogólnie zasada jest taka, że im bardziej ryzykowne aktywa, tym większego zysku możesz się spodziewać w perspektywie długoterminowej. Inwestycje długoterminowe oznaczają na ogół pięć lub więcej lat.

Gotówka jest powszechnie uważane za najbezpieczniejsze aktywo, ale może dać najniższy zysk w przeciągu kilku lat lub więcej. Obligacje są nieco bardziej ryzykowne niż gotówka, ale zazwyczaj generują zyski długoterminowe mniej więcej na tym samym poziomie. Nieruchomości są raczej dobrym rozwiązaniem przez długi okres i zyski są dość stabilne. Zyski z akcji i towarów różnią się w największym stopniu z roku na rok, ale zazwyczaj zysk jest najwyższy spośród wszystkich inwestycji długoterminowych.

Kiedy inwestować?

Można powiedzieć, że wszystko bardzo dobrze, ale nie mamy pięćdziesięciu lat czasu na inwestowanie. Jednak, jeśli jesteś młody, właśnie rozpoczynasz prace i szukasz możliwości inwestowania na emeryturę, to rozwiązanie długoterminowe jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj, że inwestowanie w akcje, przy odrobinie wiedzy i czasu, również działa dobrze w krótszych okresach.

Nawet w okresie tak krótkich jak dwa lata, szanse na zysk na giełdzie przewyższają aktywa pieniężne dwa, trzy razy. Jednak większość doradców uważa, że nie należy inwestować w akcje na okres krótszy niż pięć lat. Zakłada się, że szansa na utratę pieniędzy w okresie krótszym niż pięć lat jest bardziej prawdopodobna ale wartościowo stosunkowo niewielka.

Więc kiedy należy inwestować? Im wcześniej, tym lepiej. Jest wskazane, aby zachować część pieniędzy w gotówce, aby móc nimi dysponować w nagłych wypadkach, najlepiej wysokość ok 3 wypłat miesięcznych.

W praktyce nie należy inwestować wszystkich pieniędzy w jednym określonym momencie. Znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że będziecie inwestować niewielkie kwoty pieniędzy w regularnych odstępach czasu np. miesięcznie. Dobrym rozwiązaniem jest inwestowanie określonej ilości pieniędzy np. 10% pensji co miesiąc.

Co z inwestowaniem w nieruchomości i towary?

Istnieje kilka powodów, dla których jest to trudniejsze zagadnienie. Przede wszystkim w ujęciu rocznym zamiany w wartościach akcji są dużo łatwiejsze do zmierzenia. Dane odnośnie zysków z nieruchomości posiadają wiele czynników, takie jak czynsz, kosztów utrzymania, trudne z rozliczaniu, które wpływają na większą złożoność w zyskach.

Jest też wiele łatwiej i szybciej kupować i sprzedawać akcje. Np. nie można sprzedać tylko jednego pokój mieszkania a formalności związane z własnością i sama transakcji może trwać miesiące.

Tak więc ten rodzaj aktywów jest dobrze dostosowane do długoterminowych planów inwestycji.

Może Ci się również spodoba