Podatek od spadku. Ile wynosi? Jak obliczyć?

Podatek od spadków i darowizn zapłacą osoby fizyczne, które odziedziczyły majątek. Podatku nie muszą płacić najbliższe osoby, m.in. małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierbowie, ojczym i macocha.

Niektóre osoby są zwolnione z podatku od spadku, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego zgłoszą ów fakt w urzędzie skarbowym. Gdy się spóźnią, stracą prawo do zwolnienia i będą musiały zapłacić podatek na ogólnych zasadach.

Co nie podlega podatkowi?

Niektóre elementy schedy nie są opodatkowane. Nie trzeba zgłaszać w urzędzie skarbowym nabycia po spadkodawcy praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, wzorów zdobniczych i znaków towarowych. Podatek od spadków i darowizn nie obejmuje również wierzytelności wynikających z uzyskania wymienionych wyżej praw. Spadkobierca, który odziedziczył środki z pracowniczego programu emerytalnego i zgromadzone na rachunku otwartego funduszu emerytalnego również nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków. Podobnie jest w przypadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym i zabezpieczenia emerytalnego.

Jakie są progi podatkowe?

Spadkobiercy z najbliższej rodziny, którzy nie dopełnią formalności w urzędzie skarbowym oraz dalsi krewni muszą zapłacić podatek, gdy odziedziczony spadek przekracza kwotę wolną od podatku. Bierze się pod uwagę nabyte rzeczy i prawa majątkowe po potrąceniu długów i innych obciążeń.

I grupa

Małżonek, zstępni (tj. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierb, synowa, zięć, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie płacą podatek od spadku, jeżeli wartość ich udziału w schedzie przekracza 9637 zł.

II grupa

Zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, rodzeństwo małżonka i ich małżonkowie oraz małżonkowie innych zstępnych (tj. dzieci, wnuków, prawnuków) płacą podatek od spadku, jeśli wartość ich udziału w majątku spadkowym przekracza 7276 zł.

III grupa

Inni nabywcy spadku muszą zapłacić podatek, jeżeli wartość otrzymanej części schedy przekracza 4902 zł.

Jak obliczyć podatek od spadku?

Podatek obliczamy od nadwyżki podstawy opodatkowania. Od czystej wartości odziedziczonego spadku, odejmujemy kwotę wolną od podatku. W zależności od grupy spadkobierców wyniesie ona 9637 zł, 7276 zł lub 4902 zł.

Przykład:

Jan Kowalski odziedziczył po ojcu 25 000 zł. Po zapłaceniu długów pozostało mu 19 637 zł. Od tej kwoty odejmuje część wolną od podatku, zatem pozostaje mu 10 000 zł.

Dalsze obliczenia polegają na pomnożeniu czystej wartości przez wysokość podatku. Progi podatkowe w pierwszej grupie wynoszą:

3% – spadek do wysokości 10 278 zł

308 zł 30 gr i 5 % od nadwyżki ponad 10 278 zł

822 zł 20 gr i 7 % od nadwyżki ponad 20 556 zł

Progi podatkowe w drugiej grupie płatników są nieco inne, bo wynoszą odpowiednio 7%, 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł oraz 1644 zł 50 fr i 12% od nadwyżki pond 20 556 zł.

Progi podatkowe w trzeciej grupie podatkowej wynoszą natomiast odpowiednio 12 %, 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł oraz 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Może Ci się również spodoba