Mieszkanie komunalne a socjalne. Czym się różnią?

Mieszkanie komunalne jest określeniem potocznym, zaś mieszkanie socjalne, a dokładniej mówiąc lokal socjalny, posiada definicję legalną. Nie jest to jedyna różnica pomiędzy tymi nieruchomościami.

Lokal socjalny

Lokal socjalny jest przeznaczony dla osób bezdomnych, eksmitowanych bądź ubogich, którzy nie mogą utrzymać mieszkania samodzielnie. Zarówno pojęcie, jak również zasady przyznawania lokalu socjalnego zostały uregulowane w ustawie o ochronie praw lokatorów. W świetle wspomnianego aktu normatywnego lokal socjalny to lokal nadający się do zamieszkania pod względem wyposażenia i stanu technicznego. Może być lokalem o niższym standardzie, ale wcale nie musi. Nie zawsze lokale socjalne są gorsze pod względem wyposażenia od mieszkań komunalnych. Lokal socjalny należy do zasobów mieszkaniowych gminy. Łączna powierzchnia pokoi składających się na lokal socjalny wynosi minimum 10 metrów kwadratowych, jeżeli ma być zamieszkiwany przez jedną osobę. W przypadku, gdy jest przeznaczony do zamieszkania przez kilka osób, na każdą powinno przypadać co najmniej 5 metrów kwadratowych. Decyzja o przyznaniu lokalu socjalnego jest podejmowana na poziomie gminy. W przypadku osób eksmitowanych o prawie do jego otrzymania decyduje sąd wydający wyrok o eksmisji. Eksmitowany nie musi składać wniosku o przyznanie lokum. Otrzymuje je na mocy orzeczenia sądu. Osoba, która otrzymuje lokal socjalny staje się najemcą na podstawie umowy zawartej na czas określony.

Mieszkanie komunalne

Mieszkanie komunalne jest przeznaczone dla osób, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Mogą być to osoby zajmujące określone pomieszczenie, zatem nie tylko osoby bezdomne. Pojęcie mieszkania komunalnego nie zostało uregulowane prawnie, jak w przypadku lokalu socjalnego. Zasady przyznawania mieszkań komunalnych są określane samodzielnie przez gminy poprzez podjęcie uchwały przez radę gminy. Mieszkanie komunalne, podobnie jak lokal socjalny należy do zasobów mieszkaniowych gminy. Osoba, która otrzymała mieszkanie komunalne posiada tytuł najemcy. Umowy zawierane z wnioskodawcami są zawierane na czas określony.

Podsumowanie

Oprócz różnicy formalnej dotyczącej sposobu uregulowania spraw dotyczących lokali socjalnych i komunalnych można wyróżnić różnice materialne, dotyczące ich charakteru i wyposażenia. Lokal socjalny może reprezentować niższe standardy. Niemniej nie oznacza to, że będzie ruderą czy barakiem. Musi nadawać się do zamieszkania w nim. Każdy lokal socjalny spełnia podstawowe wymagania techniczne i pod względem wyposażenia.

Może Ci się również spodoba