Co to jest OFE?

OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny, to innymi słowy drugi filar zreformowanego w 1999 roku systemu emerytalnego. W związku z ustawą, która weszła wówczas w życie, obowiązkiem każdej osoby, która urodziła się 1 stycznia 1969 roku i późnej, jest wybór jednego z oferowanych jej przez rynek OFE. Nie istnieje już możliwość korzystania tylko i wyłącznie z pierwszego filara, jakim jest ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). OFE zbierają fundusze kapitałowe oraz inwestują je w różny sposób. Nieustanne obracanie pieniędzmi jest niezbędne do tego, aby mogły one dobrze funkcjonować. Rezultatem gromadzenia oraz inwestowania pieniędzy przez OFE jest emerytura: zespół świadczeń, które są przyznawane każdej osobie, która zanim doszła do wieku emerytalnego, pracowała i płaciła składki na ubezpieczenie. W Polsce wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, dla mężczyzn natomiast – 65.

Każdy, kto podejmuje pierwszą pracę, zobowiązany jest do tego, aby w ciągu tygodnia od kiedy zaczyna obowiązywać go ubezpieczenie społeczne, wybrał jakiś otwarty fundusz emerytalny. Jeżeli sam takiego nie wybierze, wówczas zostanie przydzielony automatycznie do jakiegokolwiek OFE. Lepiej jednak tego nie robić – nie pozostawiać decyzji losowi, ponieważ zaważyć ona może poźniej na całym życiu, a szczególnie na jesieni życia. Kiedy jednak zostanie się przydzielonym losowo do jakiegoś otwartego funduszu emerytalnego, zawsze jeszcze można go zmienić, trzeba się jednak z tym pospieszyć. Przejście do innego funduszu nie jest związane z wypłacaniem jakiejś większej sumy gotówki – wszystko odbywa się przy pomocy transferu. Jest to wypłata transferowa, polegająca na przeniesieniu kapitału z jednego funduszu na drugi. Co ważne i o czym nie wszyscy pamiętają – wybór OFE takiego, jakie się chce, a nie takiego, jakie jest z góry narzucane, jest prawem każdego z nas. Oznacza to, że możemy wybrać każdy, dosłownie każdy spośród możliwych OFE, mamy wolny wybór, niezależny od nikogo ani od niczego. Co więcej, każdy otwarty fundusz emerytalny musi nas przyjąć do siebie – nie ma możliwości odmówienia.

Do OFE trafia 7,3 % składki ubezpieczeniowej, którą płaci się każdego miesiąca Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. ZUS sam zajmuje się przeniesieniem określonej sumy na OFE, w związku z czym osoba zainteresowana nie musi się już niczym martwić. Co więcej, OFE gwarantują pieniądze po osiągnięciu określonego wieku. Nie istnieje zagrożenie upadku oraz bankructwa jakiegokolwiek otwartego funduszu emerytalnego. II filar jest więc całkowicie bezpieczny i nie należy obawiać się, że jakiekolwiek pieniądze zostaną przeznaczone na cel inny od nadrzędnego, przez OFE głoszącego. Wszystko to dzieje się dzięki temu, iż podlegają ustawom państwowym, które bezpieczeństwo gwarantują, a ponadto są kontrolowane przez Państwo.

Każdemu kto przystępuje do jakiegoś otwartego funduszu emerytalnego, otwierane jest indywidualne konto, które można sprawdzać na bieżąco, jeżeli tylko ktoś jest tym zainteresowany. Trzeba jednak pamiętać o tym, że dowiedzieć się można jedynie tego, jak wiele zgromadziło się do tej pory tzw. jednostek rozrachunkowych. Jednostki te trzeba sobie już samemu przeliczyć. Można to zrobić w jeden określony sposób – każdego dnia podawana jest na rynku giełdowym wartość jednostki. Trzeba się jej dowiedzieć i pomnożyć ją przez ilość jednostek, które ma się uzbierane na koncie. Wówczas będzie wiadomo, ile zdążyło się zaoszczędzić.

Kolejną kwestią związaną z otwartymi funduszami emerytalnymi jest to, iż mają one dziedziczny charakter. Oznacza to, że osoba, której nie udało się dożyć wieku emerytalnego, wszystkie swoje uzbierane pieniądze przekazać może potomkom – pieniądze złożone w OFE stają się wówczas ich własnością i są bazą wyjściową do ich emerytury. Wszystko opiera się na rozporządzeniu, które powinno zostać podpisane z chwilą przystąpienia do OFE. Jeżeli takie ani nie zostało napisane, ani potem umowa z OFE nie została o takie uzupełniona, wówczas pieniędzmi trzeba rozporządzić na podstawie prawa spadkowego i ogólnych zasad dziedziczenia.

Może Ci się również spodoba