Umowa darowizny nieruchomości. Na co zwrócić uwagę?

Poprzez umowę darowizny można nieodpłatnie przekazać także nieruchomość. Wtedy trzeba zwrócić szczególną uwagę na formę.

Niezachowanie właściwej formy umowy spowoduje jej nieważność. Ogólna zasada wskazuje na to, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Niemniej jeżeli darczyńca nie dochowa tej formy, umowa i tak będzie ważna. W przypadku darowizny nieruchomości jest nieco inaczej.

Obowiązkowa forma

Umowa darowizny musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, bo w przeciwnym razie będzie nieważna. Zawsze, kiedy przedmiotem umowy darowizny jest nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, umowa musi być sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego.

Akt notarialny

Akt notarialny jest sporządzany przez notariusza w obecności stron. Umowa darowizny nieruchomości zawiera dane osobowe stron i notariusza oraz adres kancelarii. W dalszej części znajduje się oświadczenie darczyńcy. Osoba dokonująca darowiznę musi oświadczyć, że jest właścicielem darowanej nieruchomości oraz podać ogólne informacje na temat jej przeznaczenia (np. lokal mieszkalny), adresu i nr księgi wieczystej. O wszystkich niezbędnych danych poinformuje notariusz.

W dalszej części umowy darowizny znajduje się oświadczenie darczyńcy o darowaniu nieruchomości obdarowanemu oraz oświadczenie o jej przyjęciu. Akt notarialny zawiera również datę wydania nieruchomości i informację o tym, kto ponosi koszty zawarcia umowy. Przeważnie opłata notarialna obciąża obdarowanego.

Koszt umowy darowizny

Od umowy darowizny pobiera się podatek, chyba że obdarowany jest zwolniony z tego obowiązku. Należy uiścić taksę notarialną oraz opłatę sądową od wniosku o wpis własności w księdze wieczystej nieruchomości. Do kosztów dolicza się podatek VAT. Klauzula o wysokości kosztów znajduje się na końcu aktu notarialnego.

Może Ci się również spodoba