Kategoria: Przepisy prawne, porady

Księgi wieczyste. Czym są? Co zawierają?

Księga wieczysta ma za zadanie ustalić stan prawny nieruchomości albo własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Zapewnia bezpieczeństwo obrotu na rynku nieruchomości. Założenie i prowadzenie ksiąg wieczystych Księga wieczysta jest zakładana i prowadzona dla każdej...

Nieruchomości. Jakie są ich rodzaje?

Nieruchomość jest prawnym określeniem gruntu, lokalu, albo budynku. Według kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej, które są odrębnym przedmiotem własności (pot. grunty), jak i budynki oraz wyodrębnione z nich lokale, jeżeli stały się...

Jak obniżyć temperaturę, gorączkę?

Normalna temperatura ciała człowiek to 36-37°C. W tej temperaturze organizm funkcjonuje prawidłowo i działa wewnętrzny metabolizm. Gorączką to zatem stan, kiedy temperatura ciała przekracza 38°C a temperaturę ciała między 37°C a 38°C nazywamy stanem...

Jak zbudować III (trzeci) filar emerytalny?

Dla niektórych kwestie związane z przyszłą emeryturą wydają się niemalże abstrakcją. „Jeszcze tyle lat zostało” – mówią, nie zdając sobie sprawy z faktu, iż czas płynie nieubłaganie, a każdy rok przybliża nas do emerytury,...

Czy warto zakładać IKE?

Czy warto zakładać IKE? – oto pytanie, które pojawia się najczęściej, kiedy ktoś już dowie się, czym właściwie jest to Indywidualne Konto Emerytalne. Zdania na ten temat są podzielone, ponieważ to, co wydaje się...

Co to jest III (trzeci) filar emerytalny?

Jak wiadomo, w obecnym, zreformowanym modelu systemu emerytalnego, który wszedł w życie w roku 1999, dokonano podziału środków kapitałowych każdej osoby pracującej na trzy części – trzy filary. Pierwszy oraz drugi filar są obowiązkowe....

Co to jest IKE?

W przeciwieństwie do skrótu OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny), skrót IKE nie jest jasny dla wszystkich. Związane jest to z faktem, iż świadczenie IKE (czyli, rozszyfrowując: Indywidualne Konto Emerytalne) jest nowością na rynku emerytalnym. Budować...