Kategoria: Przepisy prawne, porady

Umowa darowizny pojazdu. Jak przygotować?

W umowie darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Może przekazać dowolny składnik swojego majątku, np. samochód. Stronami umowy mogą być osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niemająca zdolności do czynności...

Podział spadku. Jak wygląda podział schedy?

Dział spadku następuje na podstawie sądowego orzeczenia, albo umowy zawartej między spadkobiercami. Można wyróżnić trzy sposoby podziału schedy. Podział majątku spadkowego następuje na wniosek. Spadkobiercy powinni złożyć pismo w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania...

Postępowanie spadkowe. Gdzie prowadzić? W sądzie czy u notariusza?

Spadkobiercy nabywają majątek z chwilą śmierci spadkodawcy, ale muszą dodatkowo uzyskać potwierdzenie, kto dziedziczy schedę i jakie są ich udziały. Postanowienie o nabyciu spadku jest wydawane przez sąd. Fakt nabycia schedy może zostać potwierdzony...

Odrzucenie spadku. Jak skutecznie odrzucić spadek?

Spadkobierca, który chce odrzucić spadek musi złożyć odpowiednie oświadczenie. Podpowiadamy jak to uczynić, aby wywołało skutki prawne. Oświadczenie o odrzuceniu schedy należy złożyć przed sądem. Spadkobierca może wybrać się do sądu, w którego okręgu...

Wydziedziczenie spadkobiercy. Jak wydziedziczyć spadkobiercę?

Spadkobierca może wydziedziczyć zstępnych, małżonka i wstępnych. Wyjaśniamy na czym to polega i jak to uczynić. Wydziedziczenie polega na pozbawieniu prawa do zachowku. Kodeks cywilny wskazuje na możliwe przyczyny takiego postępowania. Gdyby spadkodawca wydziedziczył...

Prawo zachowku a wydziedziczenie. Co to jest? Jak działa?

Prawo do zachowku przysługuje osobom z kręgu najbliższej rodziny. Poniżej wyjaśniamy na czym polega oraz czy mogą z niego skorzystać osoby wydziedziczone przez spadkodawcę. Zachowek jest częściową rekompensatą utraty schedy, która zostałaby odziedziczona, gdyby...

Wykonawca testamentu. Kto to jest? Jak powołać wykonawcę testamentu?

Testator może powołać jednego lub kilku wykonawców testamentu, gdy zachodzi taka potrzeba. Dzięki temu ma pewność, że jego ostatnia wola zostanie uszanowana. Osoba powołana na wykonawcę testamentu nie musi pełnić tego obowiązku, aby się...

Czym różni się zapis windykacyjny od zwykłego w testamencie?

W przypadku zapisu windykacyjnego nie ma spadkobiercy obciążonego, bo przedmiot zapisu w ogóle nie wchodzi do schedy. Zapisobiorca windykacyjny nabywa go z chwilą śmierci spadkodawcy. Odpowiedzialność zapisobiorcy windykacyjnego za długi spadkowe jest ograniczona do...

Zapis zwykły czy windykacyjny w testamencie? Który jest bardziej korzystny?

Spadkobierca może zawrzeć w testamencie zapis zwykły, a w testamencie notarialnym także zapis windykacyjny. Przedstawiamy wady i zalety obu rozwiązań. Zapis zwykły polega na tym, że zapisobiorca otrzymuje korzyść kosztem spadkowego majątku. Spadkodawca może...

Dziedziczenie praw udziałowych w spółkach. Co warto wiedzieć?

Kiedy jeden ze wspólników umiera, pojawia się problem związany z jego udziałami. Spadkobiercy nie zawsze mogą wejść na miejsce zmarłego. W niniejszym artykule wyjaśniamy sposób dziedziczenia udziałów w spółce cywilnej, spółce jawnej, spółce partnerskiej,...

Przedsiębiorstwo jednoosobowe. Kto dziedziczy majątek?

Nie można nabyć w spadku całości jednoosobowej działalności gospodarczej. Spadkobiercy mogą natomiast odziedziczyć majątek przedsiębiorcy. Spadkobierca, który przyjmie taki spadek, otrzyma go razem z wierzytelnościami i długami posiadanymi przez zmarłego. Od 23 października 2011...

Kataster nieruchomości. Co to jest? Co zawiera?

Kataster nieruchomości zwany także ewidencją gruntów i budynków jest jednolitym, systematycznie aktualizowanym zbiorem informacji. Obejmuje dane, które dotyczą gruntów, budynków i właściciela oraz informacje o wpisach do rejestru zabytków. Charakterystyka systemu Ewidencja gruntów i...