Ważne informacje dotyczące kredytu studenckiego.

Przed zabraniem kredytu studenckiego należy się zastanowić czy jest on konieczny, gdyż jak wiadomo kredyt taki jak każdy inny musi zostać spłacony po pewnym okresie.

Kredyt studencki jest udzielany na preferencyjnych warunkach w stosunku do innych kredytów ale jest obciążony pewnymi warunkami. Aby otrzymać taki kredyt po pierwsze trzeba być studentem studiów dziennych niezależnie od roku studiów. Najczęściej jest on udzielany dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W okresie przed rozpoczęciem roku akademickiego tj. wrześniu należy złożyć wniosek, pobrany w odpowiedni banku, z prośbą o udzieleniu kredytu studenckiego połączone z potwierdzeniem rozpoczęcia lub kontynuacji studiów.

Bank w miesiącu październiku powinien ogłosić decyzję odnośnie udzielenia lub odrzucenia wniosku. Aby podpisać umowę kredytową należy spełnić szereg warunków m.in. poręczenie przez dwóch żyrantów. Po spełnieniu wszystkich warunków i podpisaniu umowy, student otrzymuje co miesięczną transze w wysokości 600zł każda, przez okres 10 miesięcy, od pa października do lipca.

W pierwszym semestrze pobierania kredytu kilka transz na raz zostaje przelana na konto studenta na przełomie grudnia i stycznia. Aby otrzymywać kredyt w kolejnych semestrach student musi potwierdzić to, że jest nadal studentem ( semestr zimowy – do końca października, semestr letni – do końca marca). W tym celu musi w tych okresach donosić do banku zaświadczenie o kontynuowaniu edukacji. W przypadku niedostarczenia takie zaświadczenia, bank w przeciągu kilku tygodni wysyła pismo wraz z ratami do spłaty kredytu! W przypadku pobierania kredytu dłużej niż rok, pierwsza transza zostaje przelana w miesiącu październiku bez konieczności przekazania do banku zaświadczenia o prowadzonych studiach. Taka konieczność następuje w miesiącu listopadzie! W celu uniknięcia przedterminowej spłaty zawsze pamiętaj o doniesieniu zaświadczenia do banku!

Kredyt studencki zostaje udzielony na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie waha się w granicach 7,5%. Np. w pobieraniu kredytu przez 5 lat (10 semestrów) mamy do spłaty ok. 107,5% x 5 x 10 x 600zł = 32250zł. Spłata kredytu jest również bardzo korzystna. Dla spłaty kredytu obowiązuje system dwukrotnie dłuższego okresu spłaty niż okresu, w którym go pobieramy. Teoretycznie pobierając kredyt przez 5 lat możemy go spłacać przez 10! Dodatkowo, jeśli zakończymy studia z powodzeniem tj. po obronie dyplomu, możemy odroczyć spłatę o 2 lata od zdobycia tytułu. Jeśli będziemy spłacać kredyt w takim systemie dla 5 lat brania kredytu, zakończymy spłate po 12 latach o zakończenia studiów. Pamiętaj, że banki wymagają potwierdzenia ukończenia i zdobycia tytułu przez studenta, w przeciwnym wypadku bank w trybie natychmiastowym wzywa do spłaty!

Banki z możliwością udzielenia kredytu studenckiego:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

www.bgz.pl

Bank Pekao S.A.

www.pekao.com.pl

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

www.bankbps.pl

Bank Zachodni WBK

www.bzwbk.pl

Kredyt Bank S.A.

www.kredytbank.pl

PKO Bank Polski S.A.

www.pkobp.pl

Gospodarczy Bank Wielkopolski

www.gbw.com.pl

Może Ci się również spodoba