Przepisy prawne

Współwłaściciele posiadają pewne prawa i obowiązki. Nadużycie uprawnień lub niewypełnianie powinności pociąga za sobą pewne konsekwencje. Warto wiedzieć, co jakie czynności może podjąć współwłaściciel i
W polskim prawie cywilnym występują różne sposoby zniesienia współwłasności. Poniżej wyjaśniamy na czym polegają oraz kiedy można je zastosować. Współwłasność występuje wtedy, gdy prawo własności
Umowa pożyczki należy do najczęściej zawieranych umów. Pożyczkodawca zobowiązuje się na jej podstawie do przeniesienia na własność pożyczkobiorcy określonej kwoty pieniędzy. Przedmiotem pożyczki mogą być
Poprzez umowę darowizny można nieodpłatnie przekazać także nieruchomość. Wtedy trzeba zwrócić szczególną uwagę na formę. Niezachowanie właściwej formy umowy spowoduje jej nieważność. Ogólna zasada wskazuje
W umowie darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Może przekazać dowolny składnik swojego majątku, np. samochód. Stronami umowy mogą być osoba
Dział spadku następuje na podstawie sądowego orzeczenia, albo umowy zawartej między spadkobiercami. Można wyróżnić trzy sposoby podziału schedy. Podział majątku spadkowego następuje na wniosek. Spadkobiercy
Spadkobiercy nabywają majątek z chwilą śmierci spadkodawcy, ale muszą dodatkowo uzyskać potwierdzenie, kto dziedziczy schedę i jakie są ich udziały. Postanowienie o nabyciu spadku jest
Spadkobierca, który chce odrzucić spadek musi złożyć odpowiednie oświadczenie. Podpowiadamy jak to uczynić, aby wywołało skutki prawne. Oświadczenie o odrzuceniu schedy należy złożyć przed sądem.
Spadkobierca może wydziedziczyć zstępnych, małżonka i wstępnych. Wyjaśniamy na czym to polega i jak to uczynić. Wydziedziczenie polega na pozbawieniu prawa do zachowku. Kodeks cywilny
Prawo do zachowku przysługuje osobom z kręgu najbliższej rodziny. Poniżej wyjaśniamy na czym polega oraz czy mogą z niego skorzystać osoby wydziedziczone przez spadkodawcę. Zachowek
Testator może powołać jednego lub kilku wykonawców testamentu, gdy zachodzi taka potrzeba. Dzięki temu ma pewność, że jego ostatnia wola zostanie uszanowana. Osoba powołana na
W przypadku zapisu windykacyjnego nie ma spadkobiercy obciążonego, bo przedmiot zapisu w ogóle nie wchodzi do schedy. Zapisobiorca windykacyjny nabywa go z chwilą śmierci spadkodawcy.
Spadkobierca może zawrzeć w testamencie zapis zwykły, a w testamencie notarialnym także zapis windykacyjny. Przedstawiamy wady i zalety obu rozwiązań. Zapis zwykły polega na tym,
Kiedy jeden ze wspólników umiera, pojawia się problem związany z jego udziałami. Spadkobiercy nie zawsze mogą wejść na miejsce zmarłego. W niniejszym artykule wyjaśniamy sposób
Nie można nabyć w spadku całości jednoosobowej działalności gospodarczej. Spadkobiercy mogą natomiast odziedziczyć majątek przedsiębiorcy. Spadkobierca, który przyjmie taki spadek, otrzyma go razem z wierzytelnościami
Kataster nieruchomości zwany także ewidencją gruntów i budynków jest jednolitym, systematycznie aktualizowanym zbiorem informacji. Obejmuje dane, które dotyczą gruntów, budynków i właściciela oraz informacje o
Księga wieczysta ma za zadanie ustalić stan prawny nieruchomości albo własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Zapewnia bezpieczeństwo obrotu na rynku nieruchomości. Założenie i prowadzenie ksiąg
Nieruchomość jest prawnym określeniem gruntu, lokalu, albo budynku. Według kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej, które są odrębnym przedmiotem własności (pot. grunty), jak i
Normalna temperatura ciała człowiek to 36-37°C. W tej temperaturze organizm funkcjonuje prawidłowo i działa wewnętrzny metabolizm. Gorączką to zatem stan, kiedy temperatura ciała przekracza 38°C
Dla niektórych kwestie związane z przyszłą emeryturą wydają się niemalże abstrakcją. „Jeszcze tyle lat zostało” – mówią, nie zdając sobie sprawy z faktu, iż czas