Jakie OFE wybrać?

Przede wszystkim uświadomić sobie należy najważniejszą rzecz: wybór OFE to decyzja, która zaważyć może na naszym życiu – nie na całym, ale na latach, w czasie których emerytura stanie się głównym źródłem naszego dochodu. Wybór dobrego otwartego funduszu emerytalnego jest w związku z tym rzeczą, o którą należy zadbać, którą trzeba się zainteresować po to, aby te ostatnie lata życia uczynić nieco bardziej szczęśliwymi.

Kiedy przychodzi do losowania, ZUS wybiera fundusze na drodze przypadku: wybiera spośród listy kilka do kikunastu OFE i spośród nich typuje tego, do którego potem trafiają ci, którzy sami nie podjęli decyzji. Często zdarza się tak, że tego typu decyzja nie jest dobra z prostego powodu: niektóre fundusze mają z czasem gorsze notowania od innych, nie rozwijają się na odpowiednio wysokim poziomie w porównaniu do innych, w związku z czym także i kapitał w nich gromadzony jest nastawiony nie tyle na ryzyko (pieniądze w otwartych funduszach emerytalnych są bowiem bezpieczne), co na fakt, iż zyski będą w nim znacznie mniejsze niż te w innych OFE. To pierwszy i najważniejszy czynnik, który powinien determinować ludzi do tego, aby sami wybierali fundusz oraz do tego, aby byli świadomi swoich wyborów. Jeżeli nie będą bowiem wiedzieli do końca, co robią, mając do czynienia z funduszem, także i sam sposób wypłacania emerytury będzie dla nich zagadką. Zbyt późno może nadejść też refleksja, poczucie oszukania („bo tyle pracowałem / pracowałam, a dostaję tak małą emeryturę”) – pretensje wtedy będzie jednak można kierować samemu do siebie za to, że nie rozporządziło się swoim losem tak, jak można było to zrobić. Że nawet się nim nie zainteresowało.

Wybierając odpowiedni fundusz emerytalny, trzeba również wziąć pod uwagę jeszcze jedną kwestię, mianowicie fakt, iż jeżeli nie zrobi się tego samemu i pozwoli ZUS-owi wybrać za nas, wówczas spotkamy się z pewnymi stratami, z którymi byśmy nie mieli do czynienia w przypadku samodzielnie podjętej decyzji, dotyczącej naszego OFE. O jakie straty tutaj chodzi? O to konkretnie, iż ZUS zaczyna losować fundusz dopiero po pewnym czasie, nie tuż po podjęciu przez nas pracy. W związku z tym, dzieje się to z pewnym poślizgiem, a składki, które normalnie trafiałyby już na konkretne OFE, są przechowywane w ZUS-ie na koncie nieopodatkowanym, rzec można: zamrożonym. Potem, kiedy nastąpi już wyłonienie konkretnego funduszu emerytalnego (co może trwać nawet pół roku – a zatem, jak już wyżej zostało wspomniane, przez ten czas składki nie są poddawane żadnym operacjom, które pomagałyby je waloryzować), składki przekazane są na niego w formie nieoprocentowanej, posiadając wartość nominalną. Tracimy więc miesiące inwestycji, być może doskonałych, być może takich, które rzeczywiście znacznie wpłynęłyby na wygląd naszej emerytury.

Co więcej, pamiętać jeszcze należy o jednej kwestii – jeżeli nie podejmiemy decyzji związanej z otwartym funduszem emerytalnym, z którym chcielibyśmy się związać aż do emerytury, wówczas owszem, mamy możliwość przejścia do innego OFE, musimy jednak liczyć się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z tej operacji, co w rezultacie znów nas obciąża finansowo. Jaki więc fundusz wbrać tak, aby być z tego powodu zadowolonym nie tylko tuż po podjęciu decyzji, ale również po otrzymaniu pierwszej emerytury?

Podczas wybierania OFE, ważne jest aby kierować się przedsiębiorczością danej firmy. Zdolności nawet związane z promocją reklamową, idą w parze z kreatywnością osób, które nią zarządzają, a co za tym idzie – pomysłowością. Ona znów prowadzi do jednego: do umiejętności rozporządzania pieniędzmi klienta w sposób naprawdę go zadowalający. Drugą sprawą, o której należy pamiętać, jest to, aby sprawdzić, jak duże jest oprocentowanie prowizji w każdym z funduszy. To kwestia kluczowa, ponieważ tak naprawdę kwota, jaką odkładamy, w każdym OFE jest taka sama i wynosi 7,3 % składki odkładanej do ZUS-u. Od tego, ile z niej jest pobierane przez usługodawcę zależy naprawdę wiele. Tak więc te dwa kryteria powinny być najważniejsze podczas świadomego wyboru OFE.

Może Ci się również spodoba