Ekonomia

Zbycie nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego odbywa się w drodze przetargu. Poniżej wyjaśniamy na czym polega postępowanie przetargowe i jak
Scalenie i podział nieruchomości służy przekształceniu nieruchomości, które zostały niekorzystnie ukształtowane. Najpierw dochodzi do scalenia gruntu, a następnie do ponownego podziału. Problemy związane ze scaleniem
Podział dużej nieruchomości gruntowej na mniejsze jest bardzo opłacalny. Sprzedaż kilku niewielkich działek budowlanych jest łatwiejsza, a co za tym idzie bardziej dochodowa. Poniżej wyjaśniamy,
W umowie renty jedna osoba zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń. Świadczenie może mieć formę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku (np. zboże).
Podatek od spadków i darowizn zapłacą osoby fizyczne, które odziedziczyły majątek. Podatku nie muszą płacić najbliższe osoby, m.in. małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierbowie, ojczym
W przypadku zapisu windykacyjnego nie ma spadkobiercy obciążonego, bo przedmiot zapisu w ogóle nie wchodzi do schedy. Zapisobiorca windykacyjny nabywa go z chwilą śmierci spadkodawcy.
Dziedziczenie testamentowe opiera się wyłącznie na treści testamentu. Niemniej nie każdy może zostać spadkobiercą. Spadkodawca może powołać do dziedziczenia jedną bądź kilka osób. Spadkobiercą może
Spadkodawca może odwołać testament w każdej chwili. Poniżej przedstawiamy sposoby skutecznego odwołania ostatniej woli. Odwołanie testamentu następuje poprzez zniszczenie dokumentu, pozbawienie pisma cech testamentu warunkujących
Notarialny rejestr testamentów jest dużym ułatwieniem dla spadkobierców. Dzięki temu mogą ustalić, czy zmarły krewny pozostawił testament. NORT działa od 5 października 2011 r. i
Jeżeli chcesz, żeby twój majątek po śmierci przypadł innym osobom, albo w innych proporcjach niż przewiduje Kodeks cywilny, musisz sporządzić testament. Wyjaśniamy, jak go napisać,
Obecnie możemy odziedziczyć spadek na podstawie ustawy, albo testamentu. Wyjaśniamy, kogo obejmuje dziedziczenie ustawowe oraz na czym polega. Prawo spadkowe zostało uregulowane w IV księdze
OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny, to innymi słowy drugi filar zreformowanego w 1999 roku systemu emerytalnego. W związku z ustawą, która weszła wówczas w życie,
Lokata strukturyzowana to coraz bardziej popularna forma oszczędzania. W Europie spycha ona powoli na dalszy plan wszelkie inne sposoby inwestycji, w naszym kraju jest tak
W przeciwieństwie do skrótu OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny), skrót IKE nie jest jasny dla wszystkich. Związane jest to z faktem, iż świadczenie IKE (czyli, rozszyfrowując:
Depozyty terminowe są powszechną formą oszczędności, które nakładają na klienta ograniczenia w postaci określenia daty kiedy może wypłacić pieniądze z inwestycji. Dwa najbardziej popularne przykłady
Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, aby poprawić swoją zdolność kredytową, to dowiedzieć się, jakie informacje na temat twojego konta posiada firma kredytowa. Posiadająć te informacje