Czym jest depozyt terminowy?

Depozyty terminowe są powszechną formą oszczędności, które nakładają na klienta ograniczenia w postaci określenia daty kiedy może wypłacić pieniądze z inwestycji. Dwa najbardziej popularne przykłady depozytów terminowych to rachunki oszczędnościowe i lokaty terminowe. Instytucje finansowye take jak bank lub kasy oszczędnościowe zazwyczaj posiada w swojej ofercie lokaty terminowe.

W depozytach terminowych, obowiązuje zazwyczaj jeden z dwóch przepisów, które regulują struktury strategii oszczędzania.

Po pierwsze, rachunek jest zakładany na czas określony. Określa ona moment wycofania środków z depozytu. Jeśli przepisy krajowe dotyczące terminowych depozytów bankowych pozwalają na wycofanie środków z rachunku przed zakończeniem umowy, często instytucjie finansowe nakładają kary lub nie wypłacają zgromadzonych odsetek

Drugi wspólny element depozytów terminowych dotyczy bardziej liberalnego wycofywania środków. Istnieje możliwość likwidacji depozytu przed czasem jego zakończenia. Jednakże wycofanie zwykle należy zaplanować z dużym wyprzedzeniem, aby uniknąć poniesienia jakiegokolwiek rodzaju kar. Okres oczekiwania między złożeniem wniosku o wycofanie a realizacją odstąpienia, wynosi okolo trzydziestu dni kalendarzowych. Jednakże ten okres oczekiwania waha się nieznacznie w zależności od kraju.

Korzystanie z depozytu terminowego jest korzystne dla deponentów. Poprzez wprowadzenie ograniczeń w dostępie do środków na koncie, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że klient będzie stale wybierał niewielkie kwoty z oszczędności. Oznacza to, że depozyt będzie generowł więcej przychodów z odsetek. W podobny sposób większe korzyści będą generowały konta oszczędnościowege. Odsetki oszczędzającego będą obliczane od wyższej kwoty, co wpłynie na ich wielkość. Z powodu zobowiązania oszczędzającego do zdeponowania pieniędzy na dłuższy okres, banki i inne instytucje finansowe często zachęcają do zakładania lokat i kont oszczędnościowych.

Może Ci się również spodoba