Co to jest list motywacyjny?

List motywacyjny to dokument, składany najczęściej wraz z CV, mający dodatkowo zwrócić uwagę na potencjalnego pracownika. Jest też stosowany jako formalna prośba o awans czy podwyżkę, wzbogacona o odpowiednie informacje, mające uzasadnić słuszność wniosku.

List motywacyjny powinien zachowywać formalną wymowę i być stworzony zgodnie z powszechnie przyjętymi kanonami. Musi zostać napisany jednolitą czcionką, mieścić się na jednej stronie A4 (najlepiej, jeśli nie przekracza 3/4 strony), być uzupełniony klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, przejrzysty i czytelny, a kolejne akapity powinny być wyróżnione odstępami.

Jako że ten dokument kierujemy do konkretnej osoby, warto zadbać o użycie odpowiednich zwrotów grzecznościowych.

Na górze kartki powinien zostać umieszczony nagłówek z datą i miejscem napisania listu. We wstępie dokonuje się krótkiej prezentacji swojej osoby oraz powodu, dla którego zdecydowaliśmy się na spisanie tego dokumentu, który w przeciwieństwie do CV nie może być produktem obiegowym, najlepiej, jeśli piszemy go z myślą o konkretnej osobie i stanowisku.

Po napisaniu wstępu przechodzimy do rozwinięcia, w którym przedstawiamy swoje umiejętności, mogące się przydać na interesującym nas stanowisku oraz te, które pracodawca określił jako wymagane, by otrzymać tę posadę. Ważne, aby zamieszczone tu informacje nie były kopią tych, zawartych w CV i były rzeczywistym opisem autora listu – jeśli nie, to wszystkie upiększenia i nieprawdziwe informacje wcześniej czy później wyjdą na jaw, obracając się przeciwko piszącemu.

W liście motywacyjnym najważniejsza jest dbałość o odpowiednią formę. Jeśli autor dopuszcza się literówek, stosowania niejasnych, zagmatwanych zdań, a cały dokument wygląda na pisany od niechcenia, potencjalny pracodawca nie ma podstaw, by sądzić, że kandydat podejdzie w inny sposób do powierzonych mu zadań.

Nie wolno zapominać o zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy kolejnymi działami – wstępem, rozwinięciem i zakończeniem. Pierwszy i ostatni powinien być porównywalnej długości, a rozwinięcie winno składać się z co najmniej kilku, odpowiednio wyróżnionych akapitów.

W zakończeniu znajduje się odpowiednie podsumowanie całej treści listu, wzbogacone o odpowiednią formę grzecznościową oraz zwrot, wyrażający naszą gotowość do podjęcia pracy lub jeszcze sumienniejszego wykonywania swoich dotychczasowych obowiązków. Według uznania można też zawrzeć delikatną sugestię, dotyczącą naszych nadziei na pozytywne rozpatrzenie prośby.

List motywacyjny absolutnie nie powinien być pisany odręcznie. Dziś, w dobie komputerów powinno to być dla nas oczywiste. Jeżeli decydujemy się na wysłanie go jako załącznika w formie elektronicznej, najlepiej jest zdecydować się na format .pdf, który jest najpopularniejszy i co do którego mamy największą pewność, że każdy odbiorca zdoła go zobaczyć w niezmienionej formie. W jego przypadku poza oczywistą dbałością o treść powinniśmy też zwrócić uwagę na estetykę wykonania – zwłaszcza, jeśli wysyłamy go w mailu.

Może Ci się również spodoba