Kategoria: Różne ciekawostki, porady

Wyodrębnienie lokalu. Co to jest? Kiedy jest możliwe?

Wyodrębnienie lokalu jest możliwe, gdy zostanie spełniona zaledwie jeden warunek. Wyjaśniamy, co trzeba zrobić, aby uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu. Dokument potwierdzający samodzielność lokalu mieszkalnego lub użytkowego jest wydawany przez starostę na wniosek zainteresowanego....

Najemca nie płaci czynszu i rachunków. Co zrobić?

Nieuczciwy kontrahent korzystający z mieszkania bez uiszczania opłat jest zmorą wielu wynajmujących. Przedstawiamy skuteczne i legalne sposoby rozwiązania problemu. Lokator, który nie płaci czynszu najmu nie wywiązuje się z zobowiązań względem wynajmującego. Poszkodowana strona...

Odszkodowanie za wywłaszczenie. Jak jest ustalane?

Odszkodowanie musi zostać zapłacone właścicielowi wywłaszczanej nieruchomości. W przeciwnym razie postępowanie jest pozbawione legalności. Wyjaśniamy, w jaki sposób ustala się wysokość rekompensaty. Odszkodowanie za wywłaszczenie jest ukierunkowane na naprawienie szkody. Działania administracji publicznej są...

Umowa darowizny pojazdu. Jak przygotować?

W umowie darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Może przekazać dowolny składnik swojego majątku, np. samochód. Stronami umowy mogą być osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niemająca zdolności do czynności...

Przedsiębiorstwo jednoosobowe. Kto dziedziczy majątek?

Nie można nabyć w spadku całości jednoosobowej działalności gospodarczej. Spadkobiercy mogą natomiast odziedziczyć majątek przedsiębiorcy. Spadkobierca, który przyjmie taki spadek, otrzyma go razem z wierzytelnościami i długami posiadanymi przez zmarłego. Od 23 października 2011...

Scheda. Co to jest? Co wchodzi w jej skład?

Prawa i obowiązki spadkodawcy przechodzą na spadkobierców z chwilą jego śmierci. Mogą otrzymać w spadku zarówno majątek, jak i długi. Wyjaśniamy, które aktywa i pasywa podlegają dziedziczeniu. Nie wszystkie prawa i zobowiązania zmarłego przechodzą...

Dezodoranty antyseptyczne i nieantyseptyczne. Które lepsze? Jak działają?

Dezodoranty antyseptyczne i nieantyseptyczne różnią się pod względem sposobu działania i składu. Prezentujemy podstawowe informacje, z którymi powinien zapoznać się każdy konsument. Antyseptyczne dezodoranty niszczą bakterie znajdujące się na powierzchni skóry. Preparaty zawierają składniki...

Antyperspiranty na nadmierną potliwość. Co zawierają?

Antyperspiranty są produktami rozpowszechnionymi w masowej sprzedaży. Ich zadaniem jest ograniczenie nadmiernego wydzielania potu przez gruczoły potowe. Zapach ciała pochodzi głównie z rozkładu potu apokrynowego i jest zależny od mikroorganizmów bytujących na skórze. Nieprzyjemny...

Depilatory w kremie. Co zawierają? Czy warto?

Depilatory są produktami, które niszczą włos poprzez chemiczne oddziaływanie na keratynę oraz osłabiają cystynę i niszczą białko. Preparaty usuwają owłosienie nie powodując uszkodzeń skóry. Depilatory w kremie nie oddziałują mocno na skórę. Keratyna włosa...

Wypadanie włosów. Jak zapobiegać i leczyć?

Wypadanie włosów jest przypadłością, która dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Przedstawiamy sposoby leczenia i zapobiegania łysieniu. Wypadanie włosów u kobiet może być spowodowane niewłaściwym upinaniem włosów (np. mocno splecione warkocze, koki), stosowaniem różnych...

Jak podzielić nieruchomość?

Podziały nieruchomości mogą być przeprowadzone na tych nieruchomościach, które nie zostały przeznaczone na cele rolne i leśne. Szczegółowe zasady podziału znajdują się w planie miejscowym bądź w decyzji o warunkach zabudowy lub zagospodarowania terenu....

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do czego jest potrzebny?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego służy ustalaniu przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu gminy. Zostaje przygotowany na podstawie zrównoważonego rozwoju terenu, z uwzględnieniem przepisów prawnych zawartych w ustawach, dotyczących warunków zagospodarowania terenu. Czym się charakteryzuje? Zakres...