Miesięczne Archiwum: Lipiec 2014

Jak podzielić nieruchomość?

Podziały nieruchomości mogą być przeprowadzone na tych nieruchomościach, które nie zostały przeznaczone na cele rolne i leśne. Szczegółowe zasady podziału znajdują się w planie miejscowym bądź w decyzji o warunkach zabudowy lub zagospodarowania terenu....

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do czego jest potrzebny?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego służy ustalaniu przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu gminy. Zostaje przygotowany na podstawie zrównoważonego rozwoju terenu, z uwzględnieniem przepisów prawnych zawartych w ustawach, dotyczących warunków zagospodarowania terenu. Czym się charakteryzuje? Zakres...

Kataster nieruchomości. Co to jest? Co zawiera?

Kataster nieruchomości zwany także ewidencją gruntów i budynków jest jednolitym, systematycznie aktualizowanym zbiorem informacji. Obejmuje dane, które dotyczą gruntów, budynków i właściciela oraz informacje o wpisach do rejestru zabytków. Charakterystyka systemu Ewidencja gruntów i...

Księgi wieczyste. Czym są? Co zawierają?

Księga wieczysta ma za zadanie ustalić stan prawny nieruchomości albo własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Zapewnia bezpieczeństwo obrotu na rynku nieruchomości. Założenie i prowadzenie ksiąg wieczystych Księga wieczysta jest zakładana i prowadzona dla każdej...

Nieruchomości. Jakie są ich rodzaje?

Nieruchomość jest prawnym określeniem gruntu, lokalu, albo budynku. Według kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej, które są odrębnym przedmiotem własności (pot. grunty), jak i budynki oraz wyodrębnione z nich lokale, jeżeli stały się...