Miesięczne Archiwum: Styczeń 2010

Co to jest III (trzeci) filar emerytalny?

Jak wiadomo, w obecnym, zreformowanym modelu systemu emerytalnego, który wszedł w życie w roku 1999, dokonano podziału środków kapitałowych każdej osoby pracującej na trzy części – trzy filary. Pierwszy oraz drugi filar są obowiązkowe....

Czym jest SaaS (Software-As-A-Service)?

SaaS, czyli: Software-As-A-Service (co oznacza dosłownie: „oprogramowanie jako usługa”) to nowoczesny sposób dystrybucji różnego typu oprogramowań, wchodzący w skład tzw. cloud computing, czyli usług dostępnych osobom zainteresowanym tylko i wyłącznie w świecie wirtualnym –...

Co to jest OFE?

OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny, to innymi słowy drugi filar zreformowanego w 1999 roku systemu emerytalnego. W związku z ustawą, która weszła wówczas w życie, obowiązkiem każdej osoby, która urodziła się 1 stycznia 1969...